Reparationer i våtrum och kök

Fukt är den värsta fienden i synnerhet för småhus med träkonstruktion. Också en liten mängd läckagevatten kan med tiden förorsaka svåra fuktskador om det kommer in i konstruktionerna. Våtrumsrenoveringar är de mest krävande reparationerna på husets insida och det lönar sig att förbereda och genomföra dessa renoveringar omsorgsfullt. En ombyggnad av ett befintligt våtrum eller byggande av ett nytt våtrum i en gammal fastighet ska övervägas noggrant.

Våtrum
 

I Finland har man under de två senaste årtiondena har mycket arbete utförts med anknytning till våtrumskunnande och vattenisoleringsprodukter. När en våtrumsrenovering genomförs lönar det sig att både anlita auktoriserade sakkunniga och använda certifierade produkter. Vid utvidgning av ett befintligt våtrum eller byggande av ett nytt ska man komma ihåg att det krävs bygglov för projektet. När en våtrumsrenovering planeras lönar det sig att i god tid utreda om projektet är tillståndspliktigt.

Publicerad 18-11-2016 kl. 9.25, uppdaterad 18-11-2016 kl. 9.25
Ämne: