Andra faktorer med anknytning till tillgängligheten i småhus

Dörrarna ska vara tillräckligt breda. I bestämmelserna definieras dörrarnas bredd som "fri bredd", vilket betyder det mått som kan användas för passage när dörren är öppen. Om dörren till exempel öppnas endast 90 grader, minskar den fria bredden i regel med samma mått som dörrens tjocklek.

Dörrens fria bredd ska i ett tillgängligt småhus vara minst 800 mm. Vid sidan av dörren på den sida där handtaget finns bör det finnas ett utrymme på minst 400 mm, så att också en person som rör sig med hjälpmedel lätt kan nå dörren.

Det är också viktigt att se till att fönstret i småhusets ytterdörr inte har placerats för nära låset. Här är det i större utsträckning fråga om säkerhet och inbrottsskydd än egentlig tillgänglighet.

Det ska vara lätt att använda dörrar och fönster. Det finns skäl att kontrollera hur lätt dörren öppnas och hur lätt den kan låsas upp. Enligt anvisningarna får den kraft som behövs för att öppna dörren inte överskrida 10 N (cirka 1 kg). Detta påverkas visserligen av låsvalet och monteringen samt den valda handtagstypen. Genom kontroll av dörrens öppningsvinkel, val av tätningstjocklek och omsorgsfull justering av lås och motjärn kan man förbättra situationen avsevärt. Även låstypen påverkar den kraft som behövs för att öppna dörren. Det finns lås på marknaden där man inte behöver använda nyckeln för att vrida låsregeln, utan endast öppna låset och frigöra regeln med låsknappen. Låsknapparna och handtagen ska vara stadiga och möjliggöra ett bra grepp. Om funktionsförmågan är mycket svag, kan dörrarna utrustas med elektronisk dörröppningsutrustning.

Om fönstren förnyas i samband med reparationsåtgärder, är det bra att välja en fönstertyp där handtagen finns i fönstrets nedre kant. Då kan man öppna fönstren även om man sitter i rullstol. Fönster som rengör sig själva på utsidan underlättar livet för många personer med funktionsnedsättning. Egenskapen grundar sig på samverkan mellan solljus och regn.

Trösklar

Det lönar sig inte att bygga trösklar om det inte är absolut nödvändigt. I regel har ytterdörrar naturligtvis trösklar, liksom ljudisolerande dörrar. Det väsentliga är att man väljer en så låg tröskel som möjligt och fäster vikt vid tröskelns form, så att den inte utgör ett onödigt hinder för rörelse. Rektangulära trösklar med skarpa kanter är betydligt svårare att passera med ett hjulförsett hjälpmedel än trösklar med sneda eller rundade kanter. Enligt bestämmelserna om nybyggnad får trösklar vara högst 20 mm höga.

Belysning och färgsättning

Belysningen i gamla hus är ofta bristfällig. Belysningen är inte bara en trivselfaktor, utan också en säkerhetsfaktor. Bra arbetsförhållanden kan uppnås inte bara med allmän belysning, utan också med punktbelysning. Det är emellertid viktigt att skapa en belysning som inte bländar, utan avger ett jämnt ljus och en tillräcklig ljusmängd. När man planerar och genomför belysningen är det bra att också tänka på vad det är man belyser. Om det till exempel är fråga om belysning i trappor är det viktigt att i synnerhet trappans början och slut kan urskiljas. I tamburer samt källar- och vindsutrymmen är det bra att installera automatik för tändning av lampor.

Nattbelysning är också en säkerhetsfaktor. Belysning som underlättar nattliga toalettbesök kan genomföras på många sätt. Nattbelysningen får inte vara stark om avsikten är att man ska somna om. Små nattlampor som placeras i eluttagen kan köpas på varuhusen. Det är också bra att utrusta garderoberna med belysning, vars brytare kan aktiveras när garderobsdörren öppnas.

Beträffande val av färger är det väsentligt att färgerna bidrar till att åskådliggöra utrymmet, att väggen urskiljs från golvet och dörrarna urskiljs från väggen. Det är lika väsentligt att viktiga saker kan urskiljas från bakgrunden, till exempel toalettstolen, stödräcket, belysningens strömbrytare, trapporna etc. I trappor kan man åstadkomma en bra lösning med kontrastkanter på varje trappsteg.

Eluttag

Eluttag har alltför ofta placerats enbart vid golvet, även om deras rätta plats med tanke på användbarheten ofta är högre upp. Det lönar sig att i förväg planera rummets möblering och sannolika användning och välja eluttagens höjd utifrån detta. Behovet av ytterligare eluttag bör kontrolleras i samband med planeringen av en reparation. Till exempel lönar det sig att utrusta de platser där en dator inklusive kringutrustning eller olika laddare sannolikt kommer att finnas med tillräckligt många eluttag.

I fråga om placeringen av eluttag i sovrum är det bra att komma ihåg att olika eldrivna sängar eller s.k. hemvårdssängar som hamnar i hemmet när funktionsförmågan försämras ska kunna placeras intill väggen. Det finns skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid att sängarnas höjd- och lutningsjusteringar ska kunna utnyttjas utan att eluttagen och stickkontakterna hindrar det eller utan att sängen måste flyttas ut 15 cm från väggen.

Brandvarnare

Det är svårt att byta batterier i brandvarnaren om man måste sträcka sig upp till taket. Lösningen på detta problem är en batteridosa som kan placeras på väggen i arbetshöjd och anslutas med en kabel till brandvarnaren i taket. En ännu bättre lösning vore att i samband med reparationsåtgärder installera brandvarnare som är anslutna till nätström.

Publicerad 21-11-2016 kl. 8.21, uppdaterad 21-11-2016 kl. 8.21
Ämne: