Toaletter och tvättrum

Toaletterna och tvättrummen hör till de viktigaste rummen i hemmet. Alla önskar att de ska kunna använda toaletterna och tvättrummen så självständigt som möjligt. Väldimensionerade och rymliga toaletter och tvättrum stöder invånarnas självständighet och gör det möjligt att använda rummen också när invånarens funktionsförmåga har försämrats tillfälligt eller permanent. Väldimensionerade utrymmen möjliggör användning av hjälpmedel och även assistans, om det behövs.

Alla har nytta av rymliga toaletter och tvättrum

Toaletterna i bostaden är verkligen multifunktionella. I många bostäder finns det endast ett kombinerat toalett- och tvättrum. Förutom toalettfunktionerna används rummet för att tvätta och torka sig och man behöver också utrymme och utrustning för t.ex. hår- och hudvård, rakning, klädvård etc. I en barnfamilj används rummet ofta också för blöjbyte, förutom att man tar av sig leriga kläder där när man kommer in. Och för alla dessa funktioner behövs det utrymme att röra sig på samt förvaringsutrymmen!

De tre viktigaste planeringsanvisningarna för toaletter och tvättrum är:

 • en tillräckligt bred dörr: i bestämmelserna förutsätts det att toalettdörren ska ha en fri öppningsbredd på 800 mm
 • tillräckligt med utrymme: i bestämmelserna förutsätt det att toalett- och tvättutrymmen ska ha ett inredningsfritt utrymme som motsvarar en cirkel med en diameter på 1 500 mm
 • rätt placering av toalettens inredning: i toaletter i bostadsbyggnader räcker det med ett fritt utrymme med en bredd på åtminstone 800 mm på ena sidan av toalettstolen, där det gärna kan finnas en dusch; då kan antingen ett duschdraperi eller en hopvikbar duschvägg fungera som stänkskydd.

Nivåskillnader och lutningar

Tvättrummens golv är ofta på en högre nivå än de övriga rummens golv. I tvättrum beror detta i regel på golvets lutning. Med hjälp av god planering kan dessa nivåskillnader elimineras i samband med reparationsåtgärder. Otillräcklig golvlutning i tvättrummen gör det svårt att torka rummet, och därför har minimilutningar fastställts. Man ska dock undvika alltför stora lutningar, eftersom de för sin del ökar risken att halka i synnerhet på våta golvytor. Dessutom försvårar en för stor lutning användningen av duschrullstol eller duschstol av golvmodell. En normal golvbrunn ska placeras minst en halv meter från väggen för att undvika att lutningen blir för brant.

Även om det i regel lönar sig att undvika trösklar av tillgänglighetsskäl, ska det finnas en låg tröskel vid badrummets dörr, för att förhindra att vatten rinner till övriga rum. Badrumströskeln kan bestå av ett flexibelt material som ger efter och gör det lätt att röra sig över tröskeln med hjulförsedda rörelsehjälpmedel.

Väggkonstruktioner

När det gäller toaletternas och tvättrummens väggkonstruktioner finns det skäl att beakta behovet att montera eventuella stödräcken eller handtag i något skede. Även duschstolen kan ha ett väggfäste så att den kan lyftas upp på väggen efter användning. Sammantaget bör all utrustning och inredning samt alla apparater i toaletterna kunna fästas på väggen. Då är det också lätt att rengöra golvet. Detta förutsätter antingen en vägg med stenkonstruktion eller att fästena beaktas i en vägg med skivkonstruktion. Man ska undvika inredning och stödanordningar som fästs på golvet, så att man inte behöver göra hål i vattenisoleringen.

Renovering av toaletter och tvättrum

I en gammal byggnad omfattar renoveringar antingen tekniska eller funktionsmässiga reparationer. Det är typiskt att de gamla utrymmena inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till den verksamhet som sker i utrymmet. Det lönar sig alltså att omplanera användningen av utrymmet. Man ska också kritiskt granska om det gamla utrymmet över huvud taget räcker till, eller om utrymmet måste utvidgas. I samband med gamla flervåningslösningar är det ofta också fråga om husets grundläggande lösningar. En rörelsehindrad person kan inte använda alla utrymmen i ett egnahemshus med två våningar om huset saknar hiss eller lyftanordning. I sådana fall bör en s.k. överlevnadsvåning genomföras på den första våningen, dvs. alla utrymmen som man behöver i det dagliga livet ska finnas på första våningen (toalett, tvättrum, kök, vardagsrum och sovrum). Till exempel i ett frontmannahus måste man ofta bygga nya tvättrum på bostadsvåningen för äldre invånare. Lösningen genomförs ofta genom att utvidga en gammal toalett. Även gamla utrymmen som har använts för förvaring eller halvvarma farstu-/terrassutrymmen kan utnyttjas.

Om det finns ett badkar i den gamla toaletten eller tvättrummet, lönar det sig att vid en grundlig renovering överväga att ta bort badkaret och installera en dusch. Visserligen finns det laddningsbara batteridrivna lyftanordningar för badkar på marknaden, som på ett säkert sätt lyfter och sänker ned personen i karet och upp igen, om man nödvändigtvis vill bevara badkaret. Då är det bra att montera stödräcken på väggarna. Det finns också sittbadkar med dörr. En traditionell duschbassäng eller duschkabin ger inte ett tillgängligt slutresultat, men det finns nästan hinderslösa duschkabiner med lågt golv på marknaden, om en sådan absolut behövs. Det bästa slutresultatet med tanke på tillgängligheten fås med duschdraperier eller gångjärnsförsedda duschväggar, som vid behov kan vikas ur vägen.

Man kan också förbättra tillgängligheten genom valet av tvättfat och monteringshöjd. Det är bra om tvättfatet är så stort att dess framkant sträcker sig cirka 50-60 cm ut från väggen. En lämplig monteringshöjd för tvättfatet med tanke på tillgängligheten är 80 cm över golvet (till tvättfatets övre kant). Ett stödräcke som monteras vid tvättfatets framkant eller runt tvättfatet är ett nödvändigt stöd för många. Det bör finnas tillräckligt med arbetsytor bredvid eller integrerade i tvättfatet så att det är bekvämt och säkert att använda tvättfatet. Man bör också beakta tvättfatets fastsättning: många stöder sig omedvetet på tvättfatets kant - i synnerhet om det inte finns tillräckligt med stödräcken i toaletten och tvättrummet. Därför ska tvättfatet och dess fästen tåla en vikt på minst 150 kg för att undvika skador.

Placeringen av eluttagen i toaletter och tvättrum kan ändras i samband med en badrumsrenovering. Samtidigt kan man också genomföra det felströmsskydd som numera förutsätts. Bestämmelserna ställer naturligtvis egna krav på placeringen av eluttag i våtrum, men utöver bestämmelserna är det också bra att beakta att eluttagen ska vara lätta och säkra att använda. Det är inte på något sätt säkert eller ens nödvändigt att till exempel en kort person alltid ska behöva klättra upp på en pall för att ansluta hårtorken till nätströmmen. Eluttag kan också placeras till exempel inne i ett förvaringsskåp, på samma ställe där de apparater som behöver el förvaras.

Bastu

Det kan vara svårt för vissa att komma upp på bastulaven. Man kan underlätta detta genom att bygga de trappsteg som leder till laven tillräckligt låga och utrusta dem med ledstänger på båda sidorna. Det lönar sig att fästa vikt vid ledstängernas form, så att den som använder dem får ett bra grepp. Lavarna kan också byggas lägre ner än vanligt genom att använda en s.k. lavugn, där värmekällan är lägre ner än en vanlig ugn.

Ett alternativ är att bygga bastun enligt "varmluftsugnsprincipen". Då installeras ett rör av t.ex. spiralfalsad plåt mellan bastuugnen och väggen. Röret ska monteras på cirka tjugo centimeters avstånd från taket och golvet. I rörets nedre del monteras en långsam fläkt, som suger in varm luft ovanifrån vid taket och blåser ut den vid golvet. På detta sätt blir temperaturen jämnare och man kan använda lägre lavkonstruktioner. Det finns också höj- och sänkbara lavar på marknaden.

Minneslista för planering av toaletter och tvättrum:

 • dörren ska ha en fri öppningsbredd på minst 800 mm
 • tröskelns höjd får vara högst 20 mm och tröskeln ska gärna bestå av ett flexibelt material
 • det ska finnas ett fritt cirkelformat utrymme med en diameter på minst 1 500 mm
 • bredvid toalettstolen ska det finnas ett fritt utrymme, eller ett utrymme som lätt kan frigöras, med en bredd på minst 800 mm
 • tvättfatets övre kant ska vara 800 mm ovanför golvet eller så ska tvättfatet vara av en modell som kan höjdjusteras
 • det ska finnas arbetsyta bredvid tvättfatet
 • det ska finnas arbetsyta i anslutning till duschen
 • det ska finnas tillräckligt mycket förvaringsutrymme
 • golvet ska luta minst 1 % (vid duschen 2 %)
 • i väggarna kan man vid behov fästa stödräcken på valfria platser
 • det ska vara lätt att komma upp på bastulaven och man ska få ett bra grepp om stödräckena
 • det ska finnas ett skydd runt bastuugnen
 • golvvärme är behagligt, gör att golvet torkar snabbare och förebygger fuktskador.
Publicerad 21-11-2016 kl. 8.19, uppdaterad 21-11-2016 kl. 8.19
Ämne: