Gå till innehållet

Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv

Blågrönalger har observerats på vattenytan till exempel i norra delarna av Ålands hav. Sentinel-2 fotograferade dessa trådiga algblomningar i Eckerö kommuns område den 27 juli 2020. Innehåller modifierad Copernicus-data, SYKE (2020).

Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för tidpunkten, mindre blågrönalger än vanligt i insjöar

Riksomfattande algöversikt 30.7.2020 Finlands miljöcentral
I havsområden har mängden blågrönalger vanligtvis vuxit i juli-augustiskiftet, men det blåsiga vädret har i stil med förra veckan gjort att blågrönalgerna har för det mesta hållits blandade med vattnet. Inga stora ytansamlingar har observerats. I insjöar har blågrönalger observerats i mindre mängder än vanligt i större delen av landet. Endast i Norra Karelen och Mellersta Finland har blågrönalger observerats i större mängder än vanligt. Vanligtvis förekommer blågrönalger och algblomningar i insjöar rikligast i augusti.

Publicerad 30.7.2020 kl. 14.30, uppdaterad 30.7.2020 kl. 14.30