Gå till innehållet

Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv

Ytvattnens kemiska status kartan 2020: Kvicksilver och kadmium, nickel, PAH, TBT och PFOS.
Flamskyddsmedel (PBDE) saknas från kartorna över ytvattnens kemiska status. Halten av PBDE överskrider miljökvalitetsnormen i hela Finland.

Vattendragens kemiska status är fortfarande dålig

Pressmeddelande 28.8.2020 Finlands miljöcentral och NTM-centraler
Den kemiska statusen i Finlands sjöar, åar och kustvatten har inte förbättrats, även om koncentrationen av de flesta ämnen underskrider fastställda gränsvärden, dvs. kvalitetsnormer. Kvalitetsnormerna för några persistenta ämnen som ackumuleras i organismer överskrids i stor utsträckning i Finland, och därför är ytvattnens kemiska status dålig.

Publicerad 28.8.2020 kl. 10.13, uppdaterad 28.8.2020 kl. 10.12