Etusivu_iso_kuvallinen_nosto

Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat under midsommarveckan, situationen till havs är lugn (syke.fi)

Blågrönalgobservation i Nyslott.
Tisdagen den 21.6.2022 gjordes en blågrönalgobservation i Puruvesi i Nyslott. © Laura Härkönen

Pressmeddelande 23.6.2022 Finlands miljöcentral SYKE
Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat något från förra veckan. I havsområden håller det svala vattnet fortfarande mängden blågröna alger relativt låg. Det varma midsommarvädret kommer sannolikt att öka antalet blågrönalgblomningar under de kommande veckorna. Situationen är typisk för tidpunkten, även om det på vissa ställen har gjorts fler blågrönalgobservationer än vanligt.

Har du sett en tumlare? Berätta om dina iakttagelser och hjälp till att skydda tumlaren (ym.fi)

Tumlare.
 

Pressmeddelande 22.6.2022 Miljöministeriet
Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen i centrala Östersjön beräknas på basis av akustisk övervakning bestå av endast cirka 500 individer. I finska vatten upptäcks årligen några individer. Som stöd för skyddsarbetet samlar miljöministeriet och Ålands landskapsregering också in allmänhetens observationer av de fridlysta tumlarna.

Publicerad 16-06-2022 kl. 14.12, uppdaterad 23-06-2022 kl. 14.14