Etusivu_iso_kuvallinen_nosto

Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken (syke.fi)

Östersjömusslor från Skärgårdshavet. Bottendjurssamhällena på även de djupaste bottnarna i Skärgårdshavet var fortfarande i genomsnitt betydligt rikligare och artrikare än i Finska viken. © Seppo Knuuttila

Pressmeddelande 1.12.2022 Finlands miljöcentral SYKE
I augusti utredde Finlands miljöcentral situationen för Finlands havsområden. De djupa bottnarna i Finska viken var syrefria och syreläget på kustens djupa bottnar hade försämrats, vilket också återspeglades i förhöjda halter fosfatfosfor och ett minskat antal bottendjur. Skärgårdshavets syre- och bottendjurssituation var klart bättre än i Finska viken.

Publicerad 01-12-2022 kl. 10.28, uppdaterad 01-12-2022 kl. 10.27