Etusivu_iso_kuvallinen_nosto

Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar (syke.fi)

Blågröna alger i norra delen av Östersjöns huvudbassäng kan observeras som mattor på ytan. Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda rörde sig i området den 10.8.2022 i samband med en expedition. © Ilkka Lastumäki / SYKE

Pressmeddelande 11.8.2022 Finlands miljöcentral
Algsituationen har förvärrats jämfört med tidigare veckor till följd av det varma vädret. Blomningar av blågröna alger har nu observerats mer än genomsnittet i insjöar, även om ytvattentemperaturerna i sjöarna är typiska för tidpunkten. Även större blågrönalgblomningar har observerats i vissa havsområden. Långvarigt varmt och lugnt väder ökar sannolikt antalet blågrönalgblomningar.

I Europa finns det flera åtgärder tillgängliga för att lösa plastutmaningar (syke.fi)

 

Pressmeddelande 11.8.2022 Finlands miljöcentral
I de europeiska länderna genomförs det många åtgärder för att främja cirkulär plastekonomi och för att förhindra plasternas negativa påverkningar. Finlands miljöcentral SYKE har utrett olika länders urval av åtgärder. I utredningen kom det fram att det finns skillnader i hur planmässigt länderna agerar och hur snabbt de reagerar för att lösa problemen.

Publicerad 11-08-2022 kl. 13.36, uppdaterad 11-08-2022 kl. 13.35