Etusivu_iso_kuvanosto_sv

Finska viken. Satellitbild.
Blågrönalger i Finska viken 17.7.2019. © ESA Copenicus Sentinel-2 Data, SYKE

Mängden blågrönalger har ökat både i havsområdena och sjöarna i FInland

Riksomfattande algöversikt 18.7.2019 Finlands miljöcentral
I Finlands södra och sydvästra havsområden har mängden blågrönalger ökat från förra veckan och det finns rikligt med alger inblandat i vattnet. I sjöarna har också mer blågrönalger observerats än förra veckan, men ändå mindre än typiskt för denna tid på sommaren.

Publicerad 18.7.2019 kl. 13.42, uppdaterad 18.7.2019 kl. 13.42