Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI-projektet

Temasidan för KIPSI-projektet har flyttats till en ny onlinetjänst:
ntm-centralen.fi/gipsspridning  
-Välkommen

***

Denna sida kommer inte längre att uppdateras i tjänsten ympäristö.fi

Vi skyddar den finländska maten tillsammans – på land och till havs!

Genom gipsbehandling kan man avsevärt minska erosionen på ytjord samt avsköljning av fosfor och kol från åkrarna. Gipset och spridningen är kostnadsfritt och skattefritt, och beställningen har ingen inverkan på lantbruksstödet.

Till skillnad från förhandsuppgifterna startar gipsansökan i april, då åkerskiftesmaterialet som uppdaterats med aktuella tillsynsuppgifter finns tillgängliga. Jordbrukare med åkerskiften som bedömts lämpa sig för gips informeras om att ansökan öppnas. Vi informerar om gipsansökan på denna sida samt med nyhetsbrev som sänds per post och e-post.

Så här fungerar det

  • Ansökningstiden pågar till 31.7.2021
  • Fyll i eller skriv ut gipsansökan på adressen kipsinlevitys.fi
  • Vi kommer överens med dig om en lämplig tid för spridningen med dig, för tiden efter skörd. Sprindningen kan också göras på våren.
  • Gipset levereras till åkerkanten så nära spridningstidpunkten som möjligt.
  • Den lantbruksentreprenör som projektet upphandlat sköter spridningen av gipset. Gipset sprids med hjälp av precisionsspridare utrustade med spridningsskivor.
  • Gipsbehandlingen är gratis och skattefri för dig. Projektet betalar gipset, frakten och spridningen.
  • Av tvingande skäl (t.ex. om åkern är för våt) kan gipsspridningen skjutas fram till följande år.

Du kan också själv kontrollera om dina åkrar lämpar sig för gipsspridning:

Läs mer

Projektet administreras av NTM-centralen i Egentliga Finland, vars samarbetspartner är MTK-Egentliga Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Helsingfors universitet, Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet Luke, Aura å-stiftelsen, Paimionjoki-yhdistys, lantbruksrådgivningen, SAVE- och SAVE II-projekten samt lokala producentföreningar.

För rådgivning och information till odlare svarar ProAgria Länsi-Suomi ry

Kortadressen till denna temasida: www.miljo.fi/gipsspridning

Publicerad 08-04-2020 kl. 13.29, uppdaterad 06-04-2022 kl. 9.40