Gå till innehållet

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI-projektet

Projektets mål är att sprida gips på 50 000–85 000 hektar åker inom Skärgårdshavets avrinningsområde åren 2020–2022, vilket minskar belastningen på Skärgårdshavet från avrinningsområdet.

Målet är även att göra gipsbehandling och dess möjligheter kända samt att i övrigt ge information om vattenskyddsåtgärder som utförs på lantbruksområden och vars nödvändighet gipsbehandlingen inte minskar på något sätt. I projektet testas om det är möjligt att lägga till gipsbehandling även i framtida miljöåtgärder inom lantbruket och hur det skulle ordnas tekniskt.

Projektet administreras av NTM-centralen i Egentliga Finland, vars samarbetspartner är MTK-Egentliga Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Helsingfors universitet, Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet Luke, Aura å-stiftelsen, Paimionjoki-yhdistys, lantbruksrådgivningen, SAVE- och SAVE II-projekten samt lokala producentföreningar.

För rådgivning och information till odlare svarar ProAgria Länsi-Suomi ry

Kortadressen till denna temasida: www.ymparisto.fi/kipsinlevitys

Publicerad 8.4.2020 kl. 13.29, uppdaterad 2.10.2020 kl. 7.25