Aktuellt

Gipsspridningen pågår

På grund av den torra sommaren har skördearbetet och gipsspridningen börjat i förtid. Jyrki Heino på Meriaura Oy berättar att gipset sprids allt efter som det passar i jordbruksarbetets tidtabeller och åkrar frigörs efter skörd. Mängden gips som sprids är 4 000 kg per hektar och Åboföretaget Meriaura Oy svarar för samordningen. Ett nätverk av Meriauras underleverantörer står för landtransporterna och behandlingen av åkrar.

I frågor som gäller ordnande av gipsspridning kan du kontakta Meriaura:

Jyrki Heino tfn 040 6152003.

 

8 500 hektar åkrar i gipsstödsansökan 2021

Cirka 330 jordbrukare i Egentliga Finland ansökte om gipsspridning på sammanlagt cirka 8 500 hektar åkrar i gipsansökan som gick ut i slutet av juli 2021. På grund av den krävande vegetationsperioden förlängdes ansökningstiden fram till 31.7.2021. Den förlängda ansökningstiden resulterade i 1 500 hektar mer gipsspridningsareal.

 

Gipsansökan pågår till 31.7.2021

 

Gipsansökan börjar i 15.4.2021 och pågår till 25.6.2021

Jordbrukare med åkerskiften som preliminärt bedömts lämpa sig för gips informeras om att ansökan öppnas. Vi informerar om gipsansökan på denna sida samt med nyhetsbrev som sänds per post och e-post.

 

År 2020 ansöktes gipsbehandling för cirka 10 500 hektar, varav 9 000 har behandlats. Nedan lite info om denna höst och nästa år:

– Om en gipshög av någon anledning blir kvar i åkerkanten i väntan på nästa år, ska den täckas. Meriaura Oy svarar för täckandet. Vänligen meddela om gipshögar som blir ute över vintern och som inte har täckts till Meriaura (Jyrki Heino, tfn 0406152003).

– Ansökningstiden för 2021 börjar troligen i mars och slutar i slutet av juni.

  • Ansökningstiden definieras inte i lagstiftningen, så vi försöker vara flexibla och behandla ansökningar även utanför ansökningstiden om antalet ansökningar inte är alltför stort.

– Det blir gips över i hamnförrådet, vilket betyder att gips som inte använts i år kan beställas redan tidigt på våren genom att kontakta Meriauras Jyrki Heino (högen får naturligtvis inte vara frusen).

– Nästa år kommer skiften som ligger på sulfatlermark att vara lämpliga för gipsbehandling.

  • Vi hade GTK göra en utredning på basis av vilken man kan konstatera att ytjorden inte är sulfatjord, vilket betyder att gipsen ger önskad verkan och kostnadseffektivitet.

– Skiften som delvis hamnar under uteslutningskriterier så som grundvattenområden eller sjöars avrinningsområden kommer att delas så att ansökan gäller den del av skiftet som inte hamnar under uteslutningskriteriet. I år var hela skiftet olämpligt för ansökan om ens en liten del hamnade under uteslutningskriteriet.

kipsihakemukset_kunnittain2020_2_sve
© © Diagram: Iida Vartila

KIPSI-projektet ordnar en gipsbehandlingsdemonstration i Pemar på förmiddagen den 22 september 2020 med början kl. 9.00 på Mikko Lindbergs åker på adressen Leppämäentie 125. På grund av coronaepidemin måste man anmäla sig till demonstrationen så att spårning kan garanteras. Antalet deltagare kommer att begränsas till 70 personer. Aktuella coronaanvisningar kommer att följas vid demonstrationen. Kom endast om du är frisk.

Programmet hittar du här (på Finska)..

Gips spridning.
@Pekka Salminen

Skeppning av gips från Siilinjärvi via Saima kanal har börjat, och det första gipslasset anlände i Nådendals hamn vecka 30. På basis av positiva stödbeslut kommer mängden gips som skeppas under år 2020 att vara ungefär 40 000 ton. Gipsen lagras tillfälligt i hamnen, och gipstransporterna från hamnen till åkrarna börjar så småningom i takt med hur skördearbetet framskrider.

”Gipsen lagras i hamnar och nära behandlingsmålen”, säger Meriauras Jyrki Heino, ”vi på Meriaura önskar att odlaren kontaktar oss om gården har skiften som är färdiga för behandling eller lagerutrymme som lämpar sig för lagring av gips, så att vi kan transportera gipsen till gården och den finns till hands nära de skiften som ska behandlas när tiden är lämplig för behandling. Odlaren kan alltid kontakta Meriaura via de kanaler som nämns i stödbeslutet. Det är främst entreprenörerna som sköter om kontakten med odlarna, kommer överens om var landtransporterna ska lastas av och när behandlingen ska äga rum.”

Kipsi satamassa
Första gipsfartyget anlände i Nådendals hamn den 21 juli 2020. © Bild: Iida Vartila

Gipsbehandling har ansökts för över 10 000 hektar av ungefär 400 odlare!

Odlarnas aktivitet betyder att cirka 42 000 ton gips fraktas från Siilinjärvi som miljövänlig sjöfrakt via Saima kanal.

Detta är en stor logistisk ansträngning som koordineras av Meriaura Oy från Åbo. Sysselsättningseffekten är betydande eftersom det är ett nätverk av lokala entreprenörer som står för landtransporterna och behandlingen av åkrar. Gipsbehandlingarna påbörjas efter skördearbetet på sensommaren och fortsätter till sena hösten, beroende på vädret.

De belastande effekterna på vattendragen observeras vid Vähäjoki och Tarvasjoki i Pemar. Därför önskar man att odlarna vid dessa floders avrinningsområden skulle även i fortsättningen ivrigt delta i projektet. För tillfället utreds möjligheten att i fortsättningen få gips som också lämpar sig för ekologiska gårdar, vilket skulle öka den potentiella behandlingsarealen med cirka 20 000 hektar.

Nedan finns en tabell över ansökta hektar per kommun för 2020.

kipsihakemukset_kunnittain2020_3_sve
Ansökta hektar per kommun 2020 © Tabell:Iida Vartila.

 

Publicerad 14-04-2020 kl. 7.25, uppdaterad 24-08-2021 kl. 14.31