Evenemang

Kommande evenemang

KIPSI-Fältträff på Kimito

Tid: 10.9.2021 kl. 10 - 11.15

Plats: Bjärnåvägen 564, Strömma

 • Välkommen och kaffe
 • Kipsi-info, Peter Fritzén, Finska Hushållningssällskapet
 • Gipsbehandlingsdemonstration, Pyry Mäkelä, PJM Service Oy
 • Diskussion
 • Träffen slutar

Obs. Väderreservation: Evenemanget ställs in om det regnar.

Aktuella coronaanvisningar kommer att följas vid demonstrationen. Kom endast om du är frisk. Välkommen!

Tidigare evenemang

KIPSI-Fältträff på Axxell Brusaby -Evenemanget är inställt

Tid: 18.6.2021 kl. 10 - 11.45

Plats: Brusabyvägen 2, Kimito

 • Välkommen, KIPSI-projektet och Axxell Brusaby
 • Kipsi-ansökningsinfo, Peter Fritzén, Finska Hushållningssällskapet
 • Erfarenheter av gipsanvändning, driftschef Leila Waren-Backström, Brusaby
 • Gipslogistik, Beppe Rosin, Meriaura
 • Vad gäller det att observera vid gipsanvänding? Peter Fritzén och Nora Lindroos, Finska Hushållningssällskapet
 • Demonstration av gipsets funktion
 • Diskussion
 • Träffen slutar

KIPSI-pellonpiennartilaisuus Paimiossa 16.6.2021 (på finska)

KIPSI-hankkeen viljelijäinfo (Teams) 20.4.2021 klo 17-18.30 (på finska)

 • Kipsin hakuinfo, Pekka Salminen, KIPSI-hanke, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Logistiikan esittely, Meriaura
 • Neuvojan näkemyksiä kipsikäsittelyssä huomionarvoisista asioista, Jarmo Pirhonen, ProAgria Länsi-Suomi
 • Kipsin kevätlevityskokeen ja vetovastuskokeen tuloksia, Sakari Malmilehto, SjT
 • Uusinta tutkimustietoa kipsin levityksen vaikutuksista Savijoen valuma-alueen seurannasta 2015-2020, Petri Ekholm, SYKE

KIPSI-projektet ordnar en gipsbehandlingsdemonstration i Pemar på förmiddagen den 22 september 2020 kl. 9.00–11.00 på Mikko Lindbergs åker på adressen Leppämäentie 125. På grund av coronaepidemin måste man anmäla sig till demonstrationen så att spårning kan garanteras. Antalet deltagare kommer att begränsas till 70 personer. Aktuella coronaanvisningar kommer att följas vid demonstrationen. Kom endast om du är frisk.

 

Presentation av KIPSI-projektet i strömmade sändningar av stödutbildning 2020.

 

Kryssning för odlare 11.12.2019

 

NMT-nyhetsbrev 10.10.2019

Kipsi kiinnostaa - infotilaisuus veti ison joukon koolle Paimioon (nyhetsbrev 10.10.2019)

 

Publicerad 08-04-2020 kl. 13.39, uppdaterad 06-09-2021 kl. 16.01