Presentation av projektet

KIPSI-projektets mål är att behandla 50 000–85 000 hektar åker i Skärgårdshavets avrinningsområde med gips under åren 2020–2022, vilket minskar betydligt på mängden fosfor- och sedimentbelastning som kommer ut i Skärgårdshavet från avrinningsområdet.

Målet är också att göra gipsbehandling och dess möjligheter bekanta samt på andra sätt informera om vattenvårdsåtgärder som görs i jordbruksområden och vars viktighet inte alls minskar på grund av gipsbehandling.

Projektet administreras av NTM-centralen i Egentliga Finland i samarbete med MTK Egentliga Finland, SYKE, Helsingfors universitet, Livsmedelsverket, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, lantbruksrådgivningen, projekten SAVE och SAVE II samt lokala producentorganisationer.

ProAgria Länsi-Suomi ry svarar för odlarnas rådgivning och kommunikation.

 

Utredningar

Innan projektet framskrider till storskalig behandlingsverksamhet utförs nödvändiga utredningar. Åtminstone följande frågor ska utredas:

  • Hur sulfatet (gipsens sönderfallsprodukt) som eventuellt samlas i flodernas uppdämningsbassänger avlagras och påverkar miljön.
  • Hur ändringar i vattnets sulfathalt i olika stora avrinningsområden eventuellt påverkar den tjockskaliga målarmusslan.
  • Hur näring sköljs till vattendragen som följd av gipsbehandlingar som görs under vintern och hur detta påverkar vattendragen (LUKE Jockis).
  • Hur gipsbehandlingar som görs på våren påverkar broddskjutningen och förebyggandet av sockerbetans vårtida vissnesjuka (Centralen för sockerbetsforskning, Pemar).

Uppföljning av verkningarna

Ett uppföljningsprogram av projektets verkningar utarbetas, och detta program följer vattenkvaliteten, vilket ger oss information om gipsbehandlingens verkningar.

Via denna länk kan du följa KIPSI-projektets automatiska vattenmätare. Användarnamnet är public och lösenordet är public. Projektområdets mätpunkter heter VARELY Paattistenjoki, VARELY Tarvasjoki och VARELY Vähäjoki.

Gips lastas för spridning på åkern.
Gips lastas för spridning på åkern. © Mikko Jaakkola

 

 

Publicerad 08-04-2020 kl. 13.36, uppdaterad 08-03-2021 kl. 13.20