Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion

Temasidan för Sustainable biogas-projektet har flyttats till ntm-centralen.fi-webbtjänst: 
www.ely-keskus.fi/egentliga-finland/hallbarbiogas 

Ytterligare information

Kommunikation: tiedotus.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 

Sustainabe biogas logot

 

 

Publicerad 21-08-2020 kl. 14.05, uppdaterad 26-07-2022 kl. 20.21