Gå till innehållet

Miljöministeriet efterlyser projekt som kan effektivisera vattenskyddet

Nyhet 20.2.2019 kl. 8.34

Miljöministeriet utlyser understöd för vattenskydd. Understöd beviljas för arbete som främjar vatten- och havsvården eller återvinningen av näringsämnen och som stöder målen för det program för effektiviserat vattenskydd som inleds i år. Siktet är inställt på insatser som kan vidareutveckla sådant arbete som fått en god start och omsätta goda metoder i praktiken. När det gäller återvinning av näringsämnen ligger fokus bl.a. på urban odling. Ansökningsomgången pågår 20.2.–2.4.2019 och genomförs i form av en enda ansökningsfas.

Målet är att de projekt som beviljas understöd ska förbättra vattenstatusen genom att minska den mängd näringsämnen, humus och skadliga ämnen som belastar vattendragen och Östersjön. Projekten främjar bioekonomi och cirkulär ekonomi, ökar Finlands självförsörjningsgrad i fråga om energi och näringsämnen och ökar den allmänna kännedomen om och acceptansen för näringsåtervinning. Samma mål har också ställts för programmet för effektiviserat vattenskydd för åren 2019–2021. Programmet är en nationellt betydande satsning på arbete som i vid utsträckning kan ha effekt på vattenstatusen i Finland.

Vatten- och havsvård

Stöd kan sökas inom följande teman:

  1. Förankring och bredare införande av nya modeller och metoder för vatten- och havsvård, utveckling av branschen samt anvisningar och rådgivning som stöder dessa.
  2. Fortsatt utveckling av lovande modeller och metoder så att dessa kan tillämpas på ett riktat sätt vid planering och genomförande av projekt som främjar vatten- och havsvården.

Programmet för återvinning av näringsämnen (Raki2)

Stöd kan sökas inom följande teman:

  1. Förankring av resultaten från projekten för återvinning av näringsämnen i form av praktiska åtgärder, spridning av modeller och metoder samt insatser för att öka den allmänna kännedomen om och förståelsen för återvinning av näringsämnen genom inkluderande och interaktiv kommunikation.
  2. Främjande av urban odling där näringsämnen återvinns och av koncept för medborgaransvar och uppskattning för maten. Målet är att ta fram nya modeller för näringsåtervinning och tillämpa befintliga, fungerande koncept i nya sammanhang. (doc)

Bilagor:

Mer information:

Vatten- och havsvårdsprojekt: Jenni Jäänheimo, projektchef, fornamn.efternamn@ym.fi
Programmet för återvinning av näringsämnen: Arja Nykänen, projektchef, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: