Riksomfattande algöversikt 20.8.2020: Stora blågrönalgförekomsterna i öppna havet har avtagit, i insjöar och på kusten har blågrönalgförekomsterna ställvis ökat

Pressmeddelande 20-08-2020 kl. 13.15
Detalj i Bottenhavets blågrönalganhopning, upptäckt av Sentinel-2-satelliten 18.8.2020. Innehåller modifierad Copernicus-data, SYKE (2020). Satellitbilder finns i SYKEs TARKKA-tjänst.

I Finska vikens och Bottenhavets öppna havsområden kan blågrönalgförekomster fortfarande observeras, men de syns inte lika tydligt som tidigare. I skärgårds- och kustområden har blågrönalgobservationer anmälts mer än vanligt med tanke på tidpunkten. Det fortsatt varma vädret har ställvis ökat förekomsten av blågrönalger i insjöar. I största delen av landet förekommer blågrönalger fortfarande i mindre utsträckning än vanligt med tanke på tidpunkten.

Mer på finska

Under sommaren har man med hjälp av satelliter också upptäckt blågrönalger i ett flertal sjöar. Blågrönalgerna syns på bilderna som gröna strimmor i olika nyanser eller som en helt och hållet grön massa. På tisdagen den 18.8.2020 observerades på en bild tagen av Sentinel-2-satelliten blågrönalger bland annat i Vanajavesi i Tavastehus (övre raden, vänstra bilden), Pyhäjärvi och Kjulo träsk i Säkylä (övre raden, högra bilden) och Evijärvi (nedre raden, vänstra bilden). Nere till höger är en jämförelsebild på Lappajärvi där inga blågrönalger har observerats. Innehåller modifierad Copernicus-data, SYKE (2020). Satellitbilder finns i SYKEs TARKKA-tjänst.

Meddela dina algobservationer i Insjö-havswikin

I Insjö-havswikin, som Finlands miljöcentral upprätthåller, har var och en möjlighet att inrätta en observationsplats och på den lagra algobservationer i insjöar och kustområden. Det går också att skicka enstaka observationer när man rör sig på vattnet. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgsobservationer också i tjänsten Itämeri.fi

I sommar lanseras också webbsidan Algobservationer i tjänsten Itämeri.fi. Kartan över blågrönalger som visas på webbsidan Algobservationer sammanför blågrönalgsobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på Finlands miljöcentrals satellittolkningar under de tre senaste dagarna.

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågrönalger bildar vid lugnt väder gröna- eller gulaktiga algflottor som anhopas i strandvattnen. Pollen förekommer till skillnad från blågrönalger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne kan det vara fråga om blågrönalger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågrönalger. I ett vattenglas stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning

Riksomfattande information om algblomning

Algsituationen leväseuranta (Järvi-meriwiki)

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Specialforskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 757, fornamn.efternamn@ymparisto.fi 

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

  • Specialforskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi 

Östersjöns tillstånd

  • Forskningsprofessor Markku Viitasalo, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 742, fornamn.efternamn@ymparisto.fi 

  • Ledande forskare Harri Kuosa,  Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 106, fornamn.efternamn@ymparisto.fi 

Kommunikation

  • Kommunikationspraktikant Iris Aarola, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 252 189, fornamn.efternamn@ymparisto.fi