Information om miljo.fi

Miljo.fi är den statliga miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. Tjänsten upprätthålls av miljöministeriet, Finlands miljöcentral (SYKE), närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna) och regionförvaltningsverken.

Miljöministeriet, SYKE och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har dessutom egna webbplatser. Uppe till höger på miljo.fi finns länkar till dessa webbplatser. NMT-centralerna och regionförvaltningsverken har egna webbtjänster, länkar finns till höger. Aktuella material, t.ex. pressmeddelanden och utbildningar, finns på organisationernas egna webbtjänster.

Webbtjänsten är finsk-, svensk- och engelskspråkig. Den finskspråkiga versionen är mer omfattande.

Tjänstens innehåll

Miljo.fi är en omfattande webbplats för hela den statliga miljöförvaltningen. Informationen, som gäller hela Finland, produceras huvudsakligen av miljöministeriet och SYKE, i viss mån även av NMT-centralerna och regionförvaltningsverken. Om det i anslutning till den riksomfattande informationen finns regional miljöinformation som produceras av NMT-centralerna, presenteras den kompletterande regionala informationen under menyn "Regional information", där man kan välja NMT-central. Tjänsten innehåller också särskilda temasidor.

Huvudmenyn innehåller följande ämnesområden:

Upphovsrätt

Webbplatsen miljo.fi innehåller upphovsrättsligt skyddat material. Det är tillåtet att länka till ym.fi och att med iakttagande av god sed använda de textmaterial som finns på webbplatsen. Användning av fotografier, annat bildmaterial och kartor bör alltid avtalas särskilt med miljöförvaltningens webbredaktion: Verkkotoimituksen osoite. Vid användning av det material som finns på ym.fi bör källa och hämtningsdatum nämnas.

Inget register förs över användare

Det upprättas inget personregister över dem som använder tjänsten. I samband med att användare ger respons frågas det efter e-postadress eller andra kontaktuppgifter. Användaren kan också ge respons anonymt, men om svar önskas måste användaren uppge sina kontaktuppgifter.

Användning av kakor och insamling av besöksstatistik

 

Miljo.fi använder kakor (cookies). En del av dem hänför sig till tjänstens funktioner, en del till besöksstatistiken. Man kan välja att inte ta emot kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Detta kan dock leda till att webbplatsen fungerar bristfälligt. Med tanke på utvecklandet av tjänsten samlas det in allmän statistik om hur webbplatsen används. Sådana uppgifter är bl.a. information om antalet besökare, de mest besökta sidorna, via vilken webbsida besökaren har kommit till tjänsten samt de mest frekventa sökorden och webbläsarna. Uppgifter som samlas in är bl.a. användarens IP-adress, klockslag, besökta sidor, typ av webbläsare, operativsystem och skärmupplösning. Besöksstatistiken baserar sig på serverns logguppgifter samt på Google Analytics-rapportering, som använder Google Analytics-programmets kakor och Java Script-kod.

Ansvar

Miljöförvaltningen ansvarar för webbtjänstens innehåll. Målet är att det ska vara så aktuellt som möjligt. Eventuella fel åtgärdas utan dröjsmål.

Publicerad 14-09-2013 kl. 15.04, uppdaterad 07-11-2022 kl. 9.06