Kartor och statistik

Kartor och statistik innehåller data och statistik som miljöförvaltningen framställer samt information om miljöförvaltningens olika informationssystem.

Räkning av vitkindad gås.
Räkning av vitkindad gås. © Eija Putkuri

Det finns miljöstatistik och -information även på flera andra webbtjänster som uppehålls av miljöförvaltningen. Sådana är till exempel Järviwiki (Insjöwiki), Klimatguiden och Luftkvalitetsportalen. På Luonnontila-webbtjänsten har man samlat ihop en stor mängd indikatorer, som beskriver förändringar i naturen och naturens mångfald. En stor del av datat på miljöförvaltningens informationssystem kan man fritt undersöka och ladda ned på OIVA - en informations- och GIS-system för experter.

Miljöförvaltningen framställer även information till Statistikcentralens officiella statistik samt till Findikator-servicen. Mångsidig miljöinformation gällande länderna i Europa finns tillgängligt på den Europeiska miljöbyrons (EEA) webbsidor.

Pressmeddelanden och nyheter

Merianalyytikko Pia Varmanen esittelee näytteitä elokuu 2019 kuvaaja Ilkka Lastumäki

Uppföljningsresultaten avslöjar: Områdena med syrebrist i Finska viken är större än förra sommaren

6.9.2019
I Finska viken är områdena med syrebrist större än förra sommaren. Områdena med syrebrist i Östersjöns huvudbassäng är ungefär lika stora som hösten 2018, då Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut uppskattade att de var större än någonsin tidigare. I Bottenhavet och Bottenviken är syresituationen bra precis som i fjol, visar Finlands miljöcentrals uppföljningsresultat från den gångna sommaren.
Allt SYKEs aktuellt
Allt miljöministeriets aktuellt
Publicerad 14.4.2015 kl. 11.11, uppdaterad 5.8.2016 kl. 12.55