Industrins utsläpp i vatten år 1998

Verksamhets-
område

1 000 m3

t/a

Avlopps-
vatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

AOX

Massa- och
pappersindustri

832 265

20 423

19 081

217 449

232

2 939

1 216

Mekanisk
skogsindustri

4 382

219

599

1 500

4

7

0,0

Kemiindustri

251 458

2 039

1 733

4 812

16

454

9,2

0,1

0

Gruv- och
dagbrytning

22 020

400

22

553

0

15

Metallframställning

276 169

845

1

27

2

526

20,3

Metallproduktsindustri

593

7

3

9

0

54

Textil- och
läderindustri

506

29

47

71

0

19

Livsmedelsindustri

3 984

272

194

395

7

89

Fristående kraftverk

10 825

313

4

347

1

23

0,5

Övriga

442

13

8

59

1

2

1,3

Sammanlagt

1 402 644

24 560

21 692

225 222

263

4 128

31,3

0,1

1 216

 

Verksamhets-
område

t/a

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Massa- och
pappersindustri

1,3

Mekanisk
skogsindustri

Kemiindustri

0,2

190

0,5

0,2

0,0

14,0

0,1

0,000

0,012

0,0

47

Gruv- och
dagbrytning

17

3,2

0,1

0,5

3,2

0,7

0,025

0,000

0,0

23

Metallframställning

4,2

169

6,8

0,8

6,8

6,9

0,4

0,090

0,009

0,2

23

Metallproduktsindustri

0,1

1

0,1

0,0

1,6

0,000

0,0

0

Textil- och
läderindustri

0,0

Livsmedelsindustri

1

0,0

Fristående kraftverk

0,0

2

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,000

0,000

0,0

1

Övriga

0,0

0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

Sammanlagt

5,8

380

10,8

1,1

7,3

25,8

1,2

0,115

0,021

0,2

94

Publicerad 01-03-1999 kl. 12.48, uppdaterad 16-09-2013 kl. 7.58