Industrins utsläpp i vatten år 2007

1 000 m3

t/a

Verksamhetsområde

Avlopps-
vatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

AOX

Massa- och pappersindustri

725 350

15 097

11 891

180 612

177

2 697

1 245

Mekanisk skogsindustri

1 906

311

386

1 016

4

14

0,3

0

Kemiindustri

106 080

1 276

208

2 090

15

363

2,1

0,1

1

Gruv- och dagbrytning

15 402

854

13

463

1

99

Metallframställning

213 384

581

1

18

1

167

3,4

Metallproduktsindustri

603

25

2

69

0

22

0,6

Textil- och läderindustri

513

11

27

19

0

6

Livsmedelsindustri

3 513

315

136

752

6

88

Fristående kraftverk

22 718

534

4

927

1

36

0,6

0

Övriga

369

8

1

2

1

1

0,0

Sammanlagt

1 089 838

19 012

12 669

185 968

206

3 493

6,7

0,4

1 246

t/a

Verksamhetsområde

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Massa- och pappersindustri

Mekanisk skogsindustri

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,0

Kemiindustri

0,6

211

1,5

1,1

0,1

28,5

0,1

0,020

0,005

0,1

30

Gruv- och dagbrytning

0,1

99

1,6

0,1

0,3

3,0

0,9

0,003

0,001

0,0

13

Metallframställning

0,7

41

2,4

0,0

3,3

3,3

0,4

0,049

0,007

0,2

18

Metallproduktsindustri

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,1

0,000

0,0

0

Textil- och läderindustri

0,0

Livsmedelsindustri

Fristående kraftverk

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,001

0,001

0,0

1

Övriga

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

Sammanlagt

1,4

361

5,5

1,2

3,7

35,0

1,4

0,073

0,014

0,3

62

Massa- och pappersindustri (PRTR)

0,7

2,3

3,2

42,4

0,3

0,296

0,031

0,4

Sammanlagt

2,1

361

7,8

1,2

6,9

77,4

1,7

0,369

0,045

0,7

62

Publicerad 01-03-2008 kl. 12.50, uppdaterad 16-09-2013 kl. 7.55