Gå till innehållet

Industrins utsläpp i vatten år 2013

 

Verksamhetsområde

1 000 m3

t/a

Avloppsvatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

AOX

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

Massa- och pappersindustri

571 039

12 610

9 035

139 784

 858

142

2 557

 

 

Mekanisk skogsindustri

954

44

31

206

0

1

3

 

0,0

Kemiindustri

78 884

957

44

1 282

0

16

302

1,4

0,0

Gruv- och dagbrytning

17 304

370

1

623

 

1

118

 

 

Metallframställning

206 471

1 040

0

2

5

1

395

13,9

 

Metallproduktsindustri

1 176

7

1

37

 

0

34

0,2

 

Textil- och läderindustri

3

1

5

12

 

0

5

 

 

Livsmedelsindustri

2 943

78

46

203

 

6

102

 

 

Fristående kraftverk

6 576

269

1

325

 

1

16

0,3

0,0

Övriga

184

44

0

248

 

1

77

 

 

Sammanlagt

885 534

15 419

9 162

 

142 720

863

169

3 610

16

0,11

 

Verksamhetsområde

t/a

 

Cr

 

Fe

 

Ni

 

Co

 

Cu

 

Zn

 

As

 

Cd

 

Hg

 

Pb

 

F

Massa- och pappersindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisk skogsindustri

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,000

 

0,0

 

Kemiindustri

0,3

193

1,0

0,3

0,5

6,3

0,2

0,025

0,004

0,0

39

Gruv- och dagbrytning

0,1

74

2,0

0,0

0,2

2,4

0,4

0,003

0,001

0,0

6

Metallframställning

1,9

70

1,9

0,7

1,4

3,4

0,2

0,033

0,002

0,2

28

Metallproduktsindustri

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,1

 

0,000

 

0,0

1

Textil- och läderindustri

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedelsindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fristående kraftverk

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,001

0,001

0,0

0

Övriga

0,0

 

0,0

0,0

0,1

0,0

 

0,001

 

0,0

 

Sammanlagt

2,0

346

5,0

1,0

2,0

12

1,0

0,1

0,007

0,3

74

Massa- och pappersindustri (PRTR)

1,3

 

2,7

 

7,7

49

0,8

0,241

0,008

0,4

 

Sammanlagt

3,6

346

8,0

1,0

10

61

2,0

0,3

0,021

0,6

74

 

Publicerad 9.5.2019 kl. 13.59, uppdaterad 9.5.2019 kl. 13.59