Gå till innehållet

Industrins utsläpp i vatten år 2014

 

Verksamhetsområde

1 000 m3

t/a

Avloppsvatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

AOX

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

Massa- och pappersindustri

570 543

13 089

8 125

136 890

 773

150

2 455

 

 

Mekanisk skogsindustri

824

50

1

178

0

1

3

 

0,0

Kemiindustri

77 552

1 003

30

1 059

0

9

310

1,4

0,1

Gruv- och dagbrytning

15 510

161

0

664

 

1

171

 

 

Metallframställning

199 668

1 394

0

0

5

1

433

8,9

 

Metallproduktsindustri

596

7

1

42

 

0

43

0,1

 

Textil- och läderindustri

0

0

0

1

 

0

0

 

 

Livsmedelsindustri

1 859

142

37

433

 

3

109

 

 

Fristående kraftverk

4 937

90

3

219

0,0

0

13

0,4

0,0

Övriga

217

27

0

137

 

1

71

 

 

Sammanlagt

871 674

15 694

8 197

139 624

778

166

3 606

11

0,11

 

Verksamhetsområde

t/a

 

Cr

 

Fe

 

Ni

 

Co

 

Cu

 

Zn

 

As

 

Cd

 

Hg

 

Pb

 

F

Massa- och pappersindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisk skogsindustri

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,000

 

0,0

 

Kemiindustri

0,2

147

0,8

0,3

0,3

3,7

0,1

0,020

0,003

0,0

42

Gruv- och dagbrytning

0,0

43

1,0

0,1

0,1

1,2

0,4

0,003

0,000

0,0

7

Metallframställning

1,6

70

67,5

1,7

1,6

2,9

0,2

0,033

0,002

0,2

28

Metallproduktsindustri

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,2

 

0,000

 

0,0

1

Textil- och läderindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedelsindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fristående kraftverk

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,001

0,001

0,0

0,73

Övriga

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,000

 

0,0

 

Sammanlagt

2,0

262

70

2,1

2,0

8

1,0

0,1

0,005

0,3

74

Massa- och pappersindustri (PRTR)

1,1

 

2,8

 

6,5

38

0,5

0,288

0,008

0,4

 

Sammanlagt

3,0

262

73

2,1

8,5

46

1,4

0,3

0,013

0,7

74

 

Publicerad 7.5.2019 kl. 11.36, uppdaterad 7.5.2019 kl. 11.36