Gå till innehållet

Industrins utsläpp i vatten år 2015

 

Verksamhetsområde

1 000 m3

t/a

Avloppsvatten

Suspenderat
ämne

BOD7

CODCr

AOX

Ptot

Ntot

Olja

Fenol

Massa- och pappersindustri

573 339

12 537

8 256

149 634

 773

130

2 073

 

 

Mekanisk skogsindustri

1 001

62

73

292

0

1

48

 

0,04

Kemiindustri

82 914

1 121

21

1 146

0

9,5

333

1,4

0,05

Gruv- och dagbrytning

10 299

136

 

20

 

1

166

 

 

Metallframställning

166 081

1 059

 

 

5

0,6

350

8,9

 

Metallproduktsindustri

9 320

7

1

53

 

0,1

29

0,1

 

Textil- och läderindustri

3

3

4

9,8

 

0

2,8

 

 

Livsmedelsindustri

3 734

50

3

139

 

1,4

41

 

 

Fristående kraftverk

5 929

174

4

168

0,0

0,4

17

0,4

 

Övriga

36

23

0

134

 

1

56

 

 

Sammanlagt

852 655

15 170

8 197

151 595

778

146

3 116

9

0,1

 

Verksamhetsområde

t/a

 

Cr

 

Fe

 

Ni

 

Co

 

Cu

 

Zn

 

As

 

Cd

 

Hg

 

Pb

 

F

Massa- och pappersindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisk skogsindustri

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,000

 

0,0

 

Kemiindustri

0,3

179

0,9

0,3

0,3

3,8

0,1

0,017

0,006

0,0

51

Gruv- och dagbrytning

0,0

28

1,4

0,1

0,0

0,6

0,4

0,001

0,002

0,0

8

Metallframställning

1,1

36

0,9

0,5

1,2

2,1

0,1

0,009

0,001

0,1

36

Metallproduktsindustri

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,1

 

0,000

 

0,0

2

Textil- och läderindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedelsindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fristående kraftverk

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,003

0,001

0,0

0,3

Övriga

 

                 

 

Sammanlagt

1,0

246

3,3

0,8

1,6

6,6

0,6

0,0

0,010

0,1

98

Massa- och pappersindustri (PRTR)

1,1

 

2,3

 

23

36

0,6

0,2

0,006

0,7

 

Sammanlagt

2,1

246

5,6

0,8

24,5

42

1,2

0,2

0,017

0,9

98

 

Publicerad 9.5.2019 kl. 13.48, uppdaterad 9.5.2019 kl. 13.48