Industrins, fiskodlingens och samhällenas fosfor- och kvävebelastning och dess utveckling

Både fosfor- och kvävebelastningen har klart minskat sedan slutet av 1980-talet. Detta beror på förbättrade industriprocesser och en effektiverad behandling av avloppsvattnen. Inom fiskodlingen har belastningen minskat för att fodret och utfodringstekniken utvecklats och för att det skett förändringar i produktionen.

Fosforbelastningens utveckling åren 1980-2018

fosfor belastningens utveckling

 Kvävebelastningens utveckling åren 1980-2018

Kväve belastningens utveckling
Källa: YLVA. 2019.

 

Publicerad 17-11-2015 kl. 14.40, uppdaterad 16-09-2019 kl. 10.23