Industrins, fiskodlingens och samhällenas fosfor- och kvävebelastning och dess utveckling

Både fosfor- och kvävebelastningen har klart minskat sedan slutet av 1980-talet. Detta beror på förbättrade industriprocesser och en effektiverad behandling av avloppsvattnen. Inom fiskodlingen har belastningen minskat för att fodret och utfodringstekniken utvecklats och för att det skett förändringar i produktionen.

Fosforbelastningens utveckling åren 1980-2015

fosfor belastningens utveckling

 Kvävebelastningens utveckling åren 1980-2015

Kväve belastningens utveckling
Källa: VAHTI. 2016.

 

Publicerad 17.11.2015 kl. 14.40, uppdaterad 4.10.2016 kl. 12.43