Klimatförändring och energi

Energiförbrukningen har minskat men klimatuppvärmningen fortsätter

Även om många miljöproblem lindrats till följd av de ekonomiska kriserna under den senaste tiden, fortsätter klimatförändringen och stiger temperaturerna oroväckande snabbt. Koldioxidhalten i vår atmosfär har inte varit så här hög på miljoner år. Medeltemperaturen i Finland har stigit med en grad på hundra år, vilket är mer än på jordklotet i genomsnitt. Verkningarna syns redan bland annat som mildare vintrar och förändringar i arters utbredning.

Det är positivt att energiförbrukningens tillväxt verkar avta i någon mån. Fastän energiförbrukningen per invånare är störst i Finland i hela Europeiska unionen, har den inte längre ökat i vårt land på 2000-talet. Huvudorsaken till denna utveckling är industrins minskade energibehov.

Den förnybara energins andel av den totala energiproduktionen i Finland ökar, och investeringar i förnybara energiformer stöds ekonomiskt bland annat med inmatningstariffer. Målet för år 2020 att andelen förnybara energikällor är 38 % är bara några procentenheter från att förverkligas. Skogarna är den viktigaste källan för förnybar energi, men däremot har exempelvis vindkraftens tillväxt gått långsammare än väntat.

Nationella indikatorer (på finska)

Regionala indikatorer

Publicerad 16-04-2015 kl. 10.17, uppdaterad 02-02-2021 kl. 13.49