Föroreningar i luften - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Regionala indikatorer för Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

ympyra_kuvaaja_Mikko_Käkelä_kesa_07_24.jpg
Foto: Mikko Käkelä

Publicerad 12-05-2014 kl. 15.39, uppdaterad 06-05-2019 kl. 13.12