Naturresursser

Finlands välmående grundas till stor del på utländska naturresurser

De minskade utsläppen beror främst på att bränslena utvecklats och att industrin förbättrat sina process- och rengöringstekniker. En bidragande orsak har också varit att utländska naturresurser har legat till grund för en betydande del av Finlands ekonomiska tillväxt de senaste decennierna. När varor importeras från andra länder hamnar miljöbelastningen som är förenad med varutillverkningen utanför Finlands gränser.

För att minska användningen av naturresurser måste vi öka ekoeffektiviteten, med andra ord producera varor och tjänster med en mindre mängd naturresurser och utsläpp. De senaste åren har man lyckats med detta; Finlands bruttonationalprodukt har proportionellt sett vuxit mer än energiförbrukningen, användningen av naturresurser och koldioxidutsläppen. Ekoeffektiviteten har ökat markant sedan mitten på 1990-talet.

Nationella indikatorer (på finska)

Regionala indikatorer

 

Publicerad 28-04-2014 kl. 8.10, uppdaterad 12-01-2021 kl. 12.30
Ämne: