Grundvatten som omfattas av skyddsplaner - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Utarbetningen av skyddsplaner för grundvattnen har framskridit väl under granskningsperioden.
Utveckling på kort sikt:
Utarbetningen av skyddsplaner för grundvattnen har gått bra framåt även under se senaste åren.
Utveckling i förhållande till mål
Målet är att grundvattenskyddet ska avancera och föroreningen via detta förebyggas och att god status ska uppnås senast år 2021. Utarbetningen av skyddsplaner är en viktig och fungerande metod i syfte att främja grundvattenskyddet. I fortsättningen är det viktigt att skyddsplanerna som har gjorts också uppdateras.

Andelen grundvattenområden som omfattas av skyddsplaner i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

 

 Andelen grundvatten som omfattas av frivilliga skyddsplaner EPOELY

Källa: Miljödatasystemet Hertta.

Indikatorn beskriver de kommunala aktörernas viljam aktivitet och driftighet i att främja grundvattenskyddet. Skyddsplanen är ett verksamhetsredskap som reder ut områdets hydrogeologiska egenskaper och karterar objekt som kan utgöra en risk för förorening av grundvattnet. Efter detta utarbetas åtgärdsrekommendationer för riskobjekten i syfte att förhindra föroreningen av grundvattnen. I Södra Österbotten har skyddsplaner utarbetats för redan hälften av grundvattenområdena. I Österbotten har redan över hälften av grundvattnen en skyddsplan. I Mellersta Österbotten har antalet skyddsplaner ökat markant under åren 2015 och 2016 och just nu har nästan 50 % av landskapens grundvattenområden en skyddsplan.

Publicerad 04-06-2014 kl. 13.48, uppdaterad 20-03-2017 kl. 11.44