Elektronisk rapportering för verksamhetsutövare

Miljötillstånds-, anmälnings- samt registreringspliktiga verksamhetsutövare skickar rapporterna elektroniskt:

Vi rekommenderar att du använder Mozilla Firefox, Microdoft Edge eller Google Chrome. Försök undvika att använda Internet Explorer.

Uppgifter som är tillgängliga i offentliga källor kan inte vara sekretessbelagda, därför rapporteras sekretessbelagda uppgifter inte i YLVA. Sekretessbelagd information överförs till myndigheterna via ärendehanteringssystemet USPA. Verksamhetsrelaterade utsläpps- och kontrolluppgifter samt miljökvalitetsuppgifter är inte sekretessbelagda enligt Miljöskyddslag (527/2014) 210 §.

Anvisningar för verksamhetsutövare och konsulter

För mer information:

  • ylva(at)ely-keskus.fi
Publicerad 05-01-2018 kl. 12.55, uppdaterad 15-02-2021 kl. 8.11
Utgivare: