Gå till innehållet

Riksomfattande algöversikt 27.6.2019: Normala mängder blågrönalger har observerats i havsområdena, även insjöarnas algsituation är typisk för tidpunkten

Pressmeddelande 27.6.2019 kl. 13.26
Pielavesi-sinileva-556
Blågrönalger från Karkonsaari, Pielavesi. © Järvi-meriwiki

Algsituationen i Finlands havsområden är fortfarande lugn trots enskilda rikliga förekomster av blågrönalger vid kusten. I sjöarna är algsituationen typisk för tidpunkten och det är osannolikt att ytblomningar av blågrönalger ska öka under de närmaste dagarna. I landets mellersta och norra delar påträffas fortfarande tallpollen, vilket i rikliga mängder på vattenytan liknar blågrönalger. Mera på Finska.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning:

 

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

Enhetschef Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE (till 28.6.)
tfn. 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE (från 1.7.)
tfn. 0295 251 757, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE (till 28.6.)
tfn. 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Enhetschef Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE (från 1.7.)
tfn. 0295 251 106, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Specialforskare Henrik Nygård, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 469, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Kommunikations praktikant Sini Leskinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 252 096, fornamn.efternamn@ymparisto.fi