Anpassningsåtgärder inom olika sektorer

Man bör bereda sig på en klimatförändring särskilt när det gäller att garantera att den grundläggande infrastrukturen fungerar i olika väderförhållanden, när det gäller att ta hand om dagvattnet, beakta de områden som råkar ut för översvämningsfara och planera markanvändningen.

Översvämning i Helsingfors
© Bild: SYKE / Maija Faehnle

Översvämningsriskerna under kontroll

Kontrollen över översvämningsrisker har i Finland traditionellt fokuserat på reglering av vattnen och annat översvämningsskydd, såsom rensning av strömfåror och invallning av stränder. Man kan emellertid avsevärt minska översvämningsskadorna också genom att planera markanvändningen förnuftigt och se till att byggande sker utanför översvämningsområdena. I Finland har 21 betydande områden med översvämningsrisk utsetts. Av dessa är 18 belägna längs sjöar och vattendrag i inlandet och tre vid havskusten. Dessutom har andra områden med översvämningsrisk identifierats.

Regionala rekommendationer ges för lägsta bygghöjder.

Kommunerna ska bedöma risken för dagvattenöversvämning

Kommunen bär ansvar för en preliminär bedömning av riskerna för dagvattenöversvämning och för att utse eventuella områden med risk för dagvattenöversvämning.

Publicerad 17-09-2013 kl. 9.05, uppdaterad 14-07-2016 kl. 15.16