Aktörerna inom luftvården i Finland

aktören inom luftvården i Finland

 

Mer information

Regeringssekreterare Katariina Haavanlammi, miljöministeriet, tfn p. 0295 250 072, fornamn.efternamn@ym.fi

Konsultativ tjänsteman Tarja Lahtinen, miljöministeriet, tfn 0295 250 149, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 11-09-2013 kl. 17.04, uppdaterad 29-06-2016 kl. 9.13
Ämne:
Utgivare: