Gå till innehållet

Aktuellt fluorerade växthusgaser

1.1.2020 ska användning av F-gaser med GWP på minst 2500 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 t CO2 ekv. eller mer vara förbjuden. Det gäller inte regenererade eller återanvanda F-gaser eller utrustning som kyla produkter under -50 C. 

1.1.2020 Förbud mot utsläppande på marknaden (517/2014, Bilaga III, EUR-Lex)

  • Kyl- och frysskåp för kommersiellt bruk (hermetiskt sluten utrustning) som innehåller fluorkolväten med en faktor för GWP på minst 2500
  • Stationär kylutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver fluorkolväten med en faktor för GWP på minst 2500, utom utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under -50 C
  • Mobil luftkonditioneringsutrustning för inomhusbruk (hermetiskt slutna system som kan flyttas mellan rum av slutanvändaren) som innehåller fluorkolväten med en faktor för GWP på minst 150
  • Skum som innehåller fluorkolväten med en faktor för GWP på minst 150, utom om detta krävs för att uppfylla nationella säkerhetsnormer; Extruderat polystyrenskum (XPS) 1.1.2020, andra skum 1.1.2023.

Mer info

Publicerad 28.10.2019 kl. 13.26, uppdaterad 27.12.2019 kl. 10.10

Ämne: