En marknadsplats för avfall under beredning

Pressmeddelande 18.5.2018 kl. 11.06

Miljöministeriet håller på att bereda en riksomfattande elektronisk marknadsplats. Marknadsplatsen avses bli en mötesplats där yrkesaktörer kan erbjuda och söka avfall och biprodukter från produktionen samt tillhörande tjänster.

Marknadsplatserna kommer att främja bedrivandet av avfallshanteringstjänster på marknadsvillkor och öka insynen i verksamheten. Kommunerna ansvarar för avfallshanteringen av hushållsavfall och vissa andra avfallsslag. Kommunerna är också skyldiga att ordna avfallshantering, om avfallsinnehavaren begär detta i avsaknad av annat serviceutbud och avfallet lämpar sig för kommunens avfallshanteringssystem. Målet är att avfallsinnehavare som behöver regelbunden service av detta slag framöver ska söka avfallshanteringstjänsten på marknadsplatsen. Om lämplig service inte finns att tillgå, ska avfallsinnehavaren kunna lämna en servicebegäran till kommunens avfallsanläggning via marknadsplatsen.

Ett syfte med marknadsplatsen är också att främja den cirkulära ekonomin, öka värdet på återvunnet material och skapa ny affärsverksamhet. Avsikten är att marknadsplatsen ska inrättas så att även andra motsvarande digitala plattformar kan ansluta sig till den.

Beredningen av marknadsplatsen är en del av reformen av avfallslagen. Målet är att den riksomfattande marknadsplatsen tas i bruk under den första hälften av 2019. Marknadsplatsen kommer att upprätthållas av Motiva Oy.

Anskaffningen av marknadsplatsen inleds i juni. En begäran om information har publicerats med tanke på beredningen av anskaffningen.

Närmare uppgifter om projektet finns i statsrådets tjänst för projektinformation.

Ytterligare information:

Jenni Lehtonen, expert, tfn 0295 250 066, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: