Gå till innehållet

Inlämnande av uppföljningsuppgifter

Producenter och producentsammanslutningar ska årligen lämna in uppföljningsuppgifter till NTM-centralen i Birkaland. De uppgifter som ska lämnas in gäller mängden produkter som levererats till marknaden samt återvinning, utnyttjande och annan hantering av avfall som de orsakat. Utöver uppföljningsuppgifter ska producenter och producentsammanslutningar dessutom lämna in de uppgifter om beslut av producentsammanslutningar som ska rapporteras till myndigheter.

Producentsammanslutningen lämnar in uppföljningsuppgifterna för sina medlemmar. En avgift (Statsrådets förordning 1272/2020) tas ut för behandlingen och granskningen av uppgifterna.

Inlämnande av uppgifter

Producentansvarets elektroniska datasystem förnyas på grund av direktivförändringarna. Ändringarna gäller också elektroniska blanketter för uppföljningsuppgifter och inlämning av uppgifter. På grund av reformarbetet kan producenter och producentsammanslutningar inte lämna in uppföljningsuppgifter för år 2019 genast i början av år 2020.

Produc entansvarsområde

Form tillgängligt

Tidsfrist för inlämning i 2020
Ackumulatorer och batterier meddelas senare 30.6.
Dryckesförpackningar 14.4. 31.5.
Returpapper 14.4. 31.5.
Däck 14.4. 31.5.
El- och elektronikapparater 14.4. 31.5.
Skrotfordon 14.4. 31.5.
Förpackningar meddelas senare 30.9.

Blanketter och anvisningar

Rapporteringsblanketter för uppföljningsuppgifter finns i Regionförvaltningens e-tjänst. Allmänna ifyllningsanvisningar för blanketter finns i nedre kanten av den här sidan samt separata anvisningar för varje producentansvarsområde. Anvisningar om hur Regionförvaltningens e-tjänst kan användas finns på sidan Elektronisk rapportering för verksamhetsutövare. De allmänna anvisningarna som finns på webbplatsen gäller också producentregistret TURRE.

 

Ifyllningsanvisningar

Publicerad 11.3.2014 kl. 15.24, uppdaterad 13.1.2021 kl. 15.00