Producentansvar inom avfallshanteringen - aktuellt

Producentansvariga företag betjänas nu på NTM-centralens webbsidor

I fortsättningen betjänas företag i producentansvarsärenden på NTM-centralens temasidor. Gå till nya webbsidor:

Publicerad 13-03-2014 kl. 9.53, uppdaterad 31-05-2022 kl. 9.13