Offentlig upphandling

Företagen, förvaltningen och andra sammanslutningar kan reducera sin verksamhets miljöpåverkan om de vid upphandling väljer miljövänliga varor och tjänster. Samtidigt främjas både utvecklingen av och marknaden för miljövänliga produkter.

Innehållet på denna sida är tillgängligt enbart på finska. På de underliggande sidorna finns det mera information om temat även på svenska.

Publicerad 17-09-2013 kl. 9.10, uppdaterad 17-09-2013 kl. 9.10