Offentlig upphandling

Företagen, förvaltningen och andra sammanslutningar kan reducera sin verksamhets miljöpåverkan om de vid upphandling väljer miljövänliga varor och tjänster. Samtidigt främjas både utvecklingen av och marknaden för miljövänliga produkter.

Innehållet på denna sida är tillgängligt enbart på finska. På de underliggande sidorna finns det mera information om temat även på svenska.

Stora möjligheter till ren teknik i kommunerna 3.6.2015
I det nya regeringsprogrammet, som publicerades förra veckan, är ett av spetsprojekten Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt. Ett av målen i programmet är att den offentliga sektorn uppmuntras till kolneutrala energilösningar. Finlands kommuner har ett avsevärt ansvar när det gäller att ta i bruk ren teknik eller cleantech i framtiden. Det anser Finlands miljöcentral och Kommunförbundet.
Läs mer
Publicerad 17.9.2013 kl. 9.10, uppdaterad 17.9.2013 kl. 9.10