Resurseffektivitet

Innehållet på denna sida är tillgängligt enbart på finska. På de underliggande sidorna finns det mera information om temat även på svenska.
Finlands första åtagande för materialeffektivitet gjordes inom livsmedelsbranschen 8.2.2019
Genom det åtagande som livsmedelsindustrin, handeln och förpackningsbranschen samt tre ministerier gjort syftar till att minska miljökonsekvenserna av framställningen, distributionen och konsumtionen av livsmedel åren 2019–2021.
Läs mer
Nytt program främjar särskilt näringslivets materialeffektivitet 2.1.2014
En av arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet tillsatt arbetsgrupp har till ministerierna överlämnat sitt förslag till nationellt materialeffektivitetsprogram för Finland. Programmet eftersträvar ”hållbar tillväxt genom materialeffektivitet”. Detta innebär att ekonomisk tillväxt, förnuftig användning av naturresurserna och eliminering av skadliga miljöeffekter eftersträvas samtidigt.
Läs mer
Publicerad 16.9.2013 kl. 18.14, uppdaterad 16.9.2013 kl. 18.14