Resurseffektivitet

Innehållet på denna sida är tillgängligt enbart på finska. På de underliggande sidorna finns det mera information om temat även på svenska.
Nytt program främjar särskilt näringslivets materialeffektivitet 2.1.2014
En av arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet tillsatt arbetsgrupp har till ministerierna överlämnat sitt förslag till nationellt materialeffektivitetsprogram för Finland. Programmet eftersträvar ”hållbar tillväxt genom materialeffektivitet”. Detta innebär att ekonomisk tillväxt, förnuftig användning av naturresurserna och eliminering av skadliga miljöeffekter eftersträvas samtidigt.
Läs mer
Publicerad 16.9.2013 kl. 18.14, uppdaterad 16.9.2013 kl. 18.14