Internationellt samarbete och EU-frågor inom regionplanering

aluesuunnittelu.jpg
© Laura Oja, Miljöförvaltningens bildbank

Grupper av länder bedriver internationellt regionplaneringssamarbete inom ramen för olika organisationer. Centrala forum för samarbetet är Europeiska unionens regionplaneringssamarbete och programmet ESPON, regionplaneringssamarbetet i Östersjöregionen VASAB samt det nordiska regionplaneringssamarbetet.Det primära målet för samarbetet är att främja god regionplaneringspraxis i olika länder genom utbyte av information och erfarenhet.

Planeringen av områdesanvändningen baserar sig på ländernas nationella lagstiftning, och målet med samarbetet är inte att förenhetliga planeringssystemen. På politisk nivå har gemensamma internationella principer för områdesanvändningen och regionplaneringen ändå godkänts i många resolutioner, deklarationer och dokument.

Mera information

Regionplaneringsråd Ulla Koski, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tfn 02952 50139, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 17-09-2013 kl. 10.35, uppdaterad 20-06-2016 kl. 15.21
Utgivare: