Regionplaneringssamarbete i Östersjöregionen

kiisla.jpg
© Riku Lumiaro, Miljöförvaltningens bildbank

VASAB (Visions and Strategies around the Baltic Sea) är ett system för samarbete inom regionplanering i Östersjöregionen. I samarbetet deltar Östersjöstaterna samt Norge och Vitryssland. Östersjöländernas kommitté för regionplanering bereder och genomför de riktlinjer som antagits vid ministerkonferenserna inom regional planering. Sekretariatet är beläget i Riga, och det står till tjänst med material som VASAB har producerat.

Regionplaneringsministrarna antog i Vilnius år 2009 en utvecklingsbild för regionplaneringssamarbetet i Östersjöregionen (VASAB Long Term Perspective 2030). Beredningen av den del som berör Finland har utgått från utvecklingsbilden för Finlands regionstruktur och områdesanvändning. Enligt den är Östersjöregionen Finlands viktigaste internationella samarbetsobjekt inom regionplanering.

VASAB-utvecklingsbildens prioriteringar är stadsnät, regional tillgänglighet och fysisk planering i kust- och havsområden. Utvecklingsbilden kompletterar EU:s strategi för Östersjöregionen och förverkligar den territoriella sammanhållningen inom EU. Den viktigaste samarbetspartnern är HELCOM, kommissionen för skydd av Östersjöregionens marina miljö, med vilken VASAB utvecklar den fysiska planeringen i kust- och havsområden. VASAB lyder strukturellt sett under Östersjöstaternas råd (CBSS).

VASAB:s nästa ministerkonferens hålls i september 2014. Det centrala temat för konferensen är fysisk planering i kust- och havsområden. Finland är ordförande för VASAB-kommittén från sommaren 2013 till sommaren 2014. Under den här perioden bereds de dokument som ska antas och behandlas vid ministerkonferensen.

Mera information

Konsultativ tjänsteman Tiina Tihlman, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tfn 02952 50296, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 17-09-2013 kl. 11.38, uppdaterad 20-06-2016 kl. 15.48
Utgivare: