Regionplaneringssamarbete inom Europarådet

CEMAT (European Conference of Ministers Responsible for Regional and Spatial Planning) är ett system för samarbete mellan de ministrar som ansvarar för regionplaneringen i Europarådets 47 medlemsländer. Medlemsländernas representanter sammanträder i en ämbetsmannakommitté. Sekretariatet i Strasbourg sköter utöver regionplaneringssamarbetet även ärenden som anknyter till den europeiska landskapskonventionen.

Syftet med CEMAT är att främja samarbetet mellan EU och det övriga Europa i regionplaneringsfrågor. Fokus ligger i enlighet med Europarådets profil på att genomföra sammanhållningspolitiken genom att stärka medborgarnas rätt till regional basservice. Ur Finlands synvinkel är det viktigt att Ryssland deltar aktivt i CEMAT-samarbetet.

Föregående ministerkonferens ordnades i Moskva år 2010. Det nuvarande ordförandelandet är Grekland, som ska ordna nästa ministerkonferens.

Publicerad 17-09-2013 kl. 12.54, uppdaterad 17-09-2013 kl. 12.54
Utgivare: