Grönområden och rekreationsområden

Grönområden och rekreationsområden har en stor betydelse för helheten när man skapar en god livsmiljö. Vidsträckta grönområden, vattenområden och rekreationsområden utgör en motvikt till bebyggda områden. De säkerställer att landskapets och naturens skönhets-, rekreations-, kultur och mångfaldsvärden bevaras.

Virkistysalue

Tuomo Brjörksten, Miljöförvaltningens bildbank

Inom bebyggda områden är det nödvändigt med parker, platser för växtlighet, närliggande rekreationsområden och vattenområden samt trivsamma promenad- och cykelstråk i samband med dessa. Grönområdena och stråken utgör ett grönnätverk och en grönstruktur. Dessa är viktiga dels ur ekologisk synpunkt, dels för människans behov, välbefinnande och hälsa. När man planerar grönområden är det också viktigt att ta hänsyn till ekosystemtjänsterna och till exempel hanteringen av dagvattnet.

Rekreationsområden och friluftsleder är betydelsefulla samhällstjänster. Dessa tillsammans med allemansrätten och Finlands omfattande skyddsområden ger finländarna idealiska möjligheter till friluftsliv som inte finns i många andra europeiska länder.

För att kunna planera och förbättra möjligheterna till rekreation samlar kommunerna och Finlands miljöcentral in data om grönområdenas placering, antal, art, användning och planläggning.

Publicerad 09-09-2013 kl. 11.28, uppdaterad 17-09-2013 kl. 13.44
Utgivare: