Kulturmiljöprogram

Ett kulturmiljöprogram är ett verktyg som myndigheterna och de lokala invånarna, företagen och sammanslutningarna tillsammans har tagit fram för att förbättra livsmiljön. Syftet med programmet är att ställa upp riktlinjer för vården och användningen av kulturmiljön i området.

Sakkunskap och användarperspektiv förenas i planeringen av programmet. Detta gör det möjligt att öka uppskattningen av kulturmiljön och stärka den lokala identiteten.

Handledning om utarbetandet av kulturmiljöprogram

Det finns en handledning om utarbetandet av kulturmiljöprogram: Kulturmiljöprogram – hur och varför. Handledningen är avsedd för kommuner, för planerare som utarbetar program och för invånare och föreningar som deltar i programarbetet.

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 23-02-2016 kl. 17.05, uppdaterad 17-06-2019 kl. 13.15
Utgivare: