Riksomfattande inventeringar

I statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen konstateras att det i samband med områdesanvändningen ska säkras att nationellt sett betydelsefulla värden inom kulturmiljön och naturarvet bevaras. De kulturmiljöinventeringar som myndigheterna genomfört ska beaktas som utgångspunkter för planeringen av områdesanvändningen.

Objekten för de riksomfattande inventeringarna och utredningarna är införda i miljöförvaltningens geografiska informationssystem. Bland annat landskapsförbunden och kommunerna har tillgång till informationen via karttjänsten Karpalo (på finska).

Till de inventeringar som avses i de riksomfattande målen för områdesanvändningen hör

Ytterligare information

Miljöråd Tuija Mikkonen, Miljöministeriet, tfn +358 295 250 184, tuija.mikkonen@gov.fi

Publicerad 23-02-2016 kl. 17.56, uppdaterad 25-03-2022 kl. 7.41
Utgivare: