Information om samhällsstrukturen

Innehållet på denna sida är tillgängligt enbart på finska. På de underliggande sidorna finns det mera information om temat även på svenska.

Pressmeddelanden

RSS
  • Finländarna uppskattar urbant boende 22.6.2017
    Allt fler finländare vill bo i en urban miljö, avslöjar den senaste Invånarbarometern. Urbaniseringen är också synlig i de förändrade livsstilarna, till exempel att kaféer och cykling blir allt populärare.De viktigaste trivselfaktorerna på urbana bostadsområden är läge, goda trafikförbindelser samt natur-miljö och lugn.
  • Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri gör data om den byggda miljön tillgänglig för alla 19.11.2015
    Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri öppnades i oktober. Liiteri erbjuder omfattande information om den byggda miljön i enhetligt format. Myndigheter, företag och medborgare kan söka information i tjänsten om till exempel planläggning, samhällsstruktur, naturresurser samt om byggnader och boende.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 19.12.2013 kl. 15.23, uppdaterad 1.6.2017 kl. 13.16