Sommarens fototävling #suojelentätä lyfter fram vardagens kulturmiljöer

Nyhet 1.6.2018 kl. 15.16

Miljöministeriet inleder kampanjen #suojelentätä som uppmanar oss att iaktta de kulturmiljöer som finns i vår närhet i vardagen och att se på miljöerna med nya ögon. Kampanjen pågår under sommaren. Värdefulla kulturmiljöer finns ofta strax bakom hörnet – i det egna hemkvarteret eller på närliggande bygata.

I anslutning till kampanjen ordnas en fototävling på Instagram. Det är lätt att delta i tävlingen, och deltagarna förbinder sig inte heller till något officiellt skydd. Ta ett foto av en plats eller miljö som är viktig för dig och lägg upp bilden på ditt Instagramkonto.

Så här deltar du i tävlingen:ruotsiohjeOrdet kulturmiljö får oss ofta att associera till turistsevärdheter och historiska byggnader. Kulturmiljöer avser emellertid inte bara kända landmärken, utan omfattar alla sådana miljöer som uppkommit till följd av människans och naturens växelverkan. Betydelsefulla kulturmiljöer finns i dag alltså nästan överallt, såväl i fjällen i norr som i storstädernas vimmel.

Dela din historia om en kulturmiljö som betyder mycket för dig och som förtjänar att uppmärksammas. Mer detaljerade tävlingsanvisningar och regler hittar du på kampanjens webbplats (kulttuuriymparistomme.fi/suojelentata) och Facebooksida (facebook.com/suojelentata). Följ också kampanjen på Instagramkontot @suojelentata.

Kampanjen #suojelentätä genomförs som en del av Europaåret för kulturarv. Kampanjen pågår 1.6–8.8.2018.

  • Facebook: @suojelentata
  • Instagram: @suojelentata

Mer information:

Jonna Löfhjelm, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 351

Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 095


Utgivare: