Natur

Delen innehåller information om naturens mångfald, fridlysta och hotade arter samt deras uppföljining, naturtyper och deras iståndsättning, geologiska formationer och landskap.

Med naturens mångfald avses artrikedom, variationer i arternas arvsanlag samt mångskiftande livsmiljöer. Människans välbefinnande beror på mångfaldig natur.

pressmeddelanden och nyheter

Betydande köp av myrmark som är viktig för den biologiska mångfalden – 700 hektar börjar skyddas inom ramen för Helmi-programmet

13.2.2020
Miljöministeriet, NTM-centralen i Mellersta Finland och Vapo Oy har ingått ett avtal om en betydande fastighetsaffär som innebär att finska staten köper ca 700 hektar myrområden med betydande naturvärden av Vapo Oy. Myrområdena finns i Mellersta Finland, Norra Savolax och Birkaland. Områdena skyddas inom ramen för miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi som syftar till att restaurera, vårda och bevara livsmiljöer som är värdefulla för den biologiska mångfalden.
Allt SYKEs aktuellt
Allt miljöministeriets aktuellt

På andra webbplatser

Utinaturen.fi ger aktuell information om nationalparkerna och Forststyrelsens övriga utflyktsmål och deras service. Gör en naturutflykt och njut av de underbara platserna.
 
Publicerad 14.5.2013 kl. 16.06, uppdaterad 18.6.2019 kl. 10.38