Regionalt hotade arter

Den regionala hotbedömningen granskar regionala statusen för arter som har klassificerats som nära hotade (NT) och livskraftiga (LC) i den nationella hotbedömningen. Den senaste regionala hotbedömningen genomfördes 2010 för vissa grupper av organismer. Bedömningen kommer nu att uppdateras efter avslutad nationell utvärdering. Den regionala hotbedömningen inkluderar inte alla artgrupper.

Den regionala utvärderingen tillämpar IUCN-kriterierna för nationell bedömning, men arten klassificeras inte i flera olika kategorier, endast en "regionalt hotad" (RT) klass används.
Publicerad 05-11-2019 kl. 11.18, uppdaterad 05-11-2019 kl. 11.17