Internationella landskapsdagen

Landskapsdagen firas den 20 oktober

Internationella landskapsdagen firas den 20 oktober. Landskapsdagen började firas på initiativ av Europarådet och målet är att den ska bli en årlig tradition. Landskapsdagens syfte är att uppmärksamma landskapets betydelse som en del av vars och ens kulturhistoria, identitet och välbefinnande samt livsmiljöns kvalitet och mångformighet. Den internationella landskapsdagen firas i alla länder som har ratificerat den Europarådets landskapskonvention.

Landskapsdagen ordnas av miljöministeriet och Finlands miljöcentral. I samarbetet deltar även Finlands Hembygdsförbund, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Museiverket och Grönmiljöförbundet. Landskapsdagen är en del av programmet för Europas kulturmiljödagar.

Lansdkapsdagen 2022

För att fira landskapsdagen ordnas kampanjer, tävlingar och ledda landskapspromenader som erbjuder möjligheter att bekanta sig med landskapen ur nya perspektiv.

Vem som helst kan ordna program för att fira Landskapsdagen. Miljöministeriet uppmuntrar organisationer och samfund att fundera över hur de nu, och under de kommande åren, kunde delta i att fira landskapsdagen och framhäva landskapsvårdens betydelse.

Delta i fototävlingen

I samband med landskapsdagen ordnas en landskapsfototävling med temat ”mitt landskap”. Genom tävlingen vill man uppmuntra till att söka kreativa och mångsidiga sätt att närma sig temat, att se också det bekanta landskapet med nya ögon och att se landskapens värde och betydelse. Du kan delta i tävlingen med foton tagna 17–23.10.2022. Tävlingstiden avslutas 23.10.2022. Huvudvinsten är ett presentkort på 500 euro till Rajala Pro Shop. Man kan delta i tävlingen med högst 3 bilder/fotograf.

Fotoskörden från fototävlingen ställs ut på miljöministeriet och på Landskapsdagens webbplats. Tävlingens vinnare offentliggörs på Landskapssymposiet som ordnas den 9 november 2022 i Helsingfors.

Gå på landskapspromenad

Du kan också bekanta dig med landskapen på handledda landskapspromenader som ordnades av Maa- ja kotitalousnaiset. Promenader ordnas på olika håll i Finland kring Landskapsdagen den 20 oktober. Promenaderna är avgiftsfria.

Delta i fotokampanjen

Du kan delta i fotokampanjen som firar landskap genom att fotografera landskapet i din vardag och dela bilderna på Instagram med hashtaggen #Arkimaisema. Hurdana landskap finns det längs din arbets-, skol- eller handelsresa eller hur syns det i fönstret i ditt hem? Vad är fascinerande eller vackert i din vardags landskap, vad vill du ändra på, vad håller redan på att förändras i landskapet? Följ också kampanjens Instagram-konto @arkimaisema.

Landskapsdagen 2021

Onsdagen den 20 oktober firades den internationella landskapsdagen, till vars ära miljöministeriet ordnade en fototävling med temat "Landskapsdagen 2021". Som bästa bild i tävlingen belönades Marko Lappeteläinens fotografi från Kaartjärvi i Loppis den 14.10.2021. Fotograferna hade ombetts fotografera sina egna landskap under tiden 14.10–20.10.2021.

Valokuvakilpailun voittajakuva järvenrantamaisemasta Lopen Kaartjärveltä
Valokuvakilpailun parhaana palkittiin klassinen järvenrantamaisema © Marko Lappeteläinen

"Det vinnande fotografiet är ett klassiskt och skickligt urval där man står vid rötterna för den finländska landskapsuppfattningen och landskapsrelationen. Bilden beskriver det finländska sinneslandskapet väl, ett sådant landskap är viktigt och kärt för finländarna. Även människans roll i landskapet syns tydligt på bilden", berättar domarkårens ordförande miljöråd Tapio Heikkilä vid miljöministeriet.

Av de prisbelönta bilderna och tävlingens övriga bildskörd sammanställs en fotoutställning som visas i ytterfönstren i miljöministeriets entré 9.11.2021–9.1.2022 (hörnet av Alexandersgatan och Fabiansgatan, Alexandersgatan 7, Helsingfors).

Vinnaren belönades med ett presentkort på 500 € till Rajala Pro Shop. Hedersomnämnanden för sina bilder fick: Matti Sarmela (Helsingfors, Hanaholmen 16.10.2021), Tarja Länsman (Utsjoki, Mantojärvi 15.10.2021), Milla Hanka (Helsingfors, Riksparken 20.10.2021) och Juhani Virkanen (Helsingfors, Staffansbyvägens bro 20.10.2021). Hedersomnämnandena belönas med bokpriser.

Valokuvakilpailussa kunniamaininnan saanut kuva Helsingin Hanasaaresta.
Kunniamaininnan saanut kuva Helsingin Hanasaaresta. © Matti Sarmela
Valokuvakilpailussa kunniamaininnan saanut kuva Utsjoen Mantojärvestä.
Kunniamaininnan saanut kuva Utsjoen Mantojärvestä. © Tarja Länsman
Valokuvakilpailussa kunniamaininnan saanut kuva Helsingin Eduskuntapuistosta.
Kunniamaininnan saanut kuva Helsingin Eduskuntapuistosta. © Milla Hanka
Kunniamaininnan saanut kuva Helsingin Tapaninkyläntien sillasta.
Kunniamaininnan saanut kuva Helsingin Tapaninkyläntien sillasta. © Juhani Virkanen

Internationella landskapsdagen firades också med handledda landskapspromenader som ordnades av Maa- ja kotitalousnaiset. För att fira landskapsdagen uppmuntrades man också att bekanta sig med Europarådets nya handbok för landskapsfostran och tjänsten m.envirate.net, där man kan spara en sensorisk bedömning av sin aktuella miljö på kartan. Till landskapsdagen hörde också kampanjen #arkimaisema som genomfördes på Instagram. De medborgare som deltog i kampanjen publicerade under en dryg månad cirka tusen bilder av sina egna vardagliga landskap.

Arkimaisemaa Helsingissä.
© Tapio Heikkilä

Bakom landskapsdagen ligger Europarådets landskapskonvention

Europarådets landskapskonvention syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. Det är den första internationella konventionen som endast handlar om landskap.

Den europeiska lansdskapskonventionen undertecknades i Florens i oktober 2000. I Finland har konventionen varit i kraft sedan 1 april 2006. Konventionen har trätt i kraft i 40 länder.

Den Internationella landskapsdagen firades i år för femte gången. Landskapsdagen firades för första gången i 2017. Då utmanade miljöministeriet kommuner och medborgarorganisationer att fundera över hur dagen kunde firas under kommande år.

Kari Cavénin teos Paabelin torni
Kari Cavén / Paabelin torni © Tapio Heikkilä
Mer information:

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, fornamn.efternamn@syke.fi

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi

Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen 13-09-2019
I de tusen sjöarnas land spelar vattnet en central roll i finländarnas vardag. Hur syns vattnet i våra dagliga miljöer? Rinner det en liten bäck bredvid dig på väg till butiken? Tar du kvällspromenader längst en strand om hösten? Går din arbetsresa förbi ett kärr? Rastar du din hund invid ett dike på morgonen? Regnar det?
Läs mer
Publicerad 04-07-2018 kl. 12.11, uppdaterad 05-09-2022 kl. 9.19