Internationella landskapsdagen

Internationella landskapsdagen firas den 20 oktober. Landskapsdagen började firas på initiativ av Europarådet och målet är att den ska bli en årlig tradition. Landskapsdagens syfte är att uppmärksamma landskapets betydelse som en del av vars och ens kulturhistoria, identitet och välbefinnande samt livsmiljöns kvalitet och mångformighet. Den internationella landskapsdagen firas i alla länder som har ratificerat den europeiska landskapskonventionen. Internationella landskapsdagen firas i år för femte gången.

Arkimaisemaa Helsingissä.
© Tapio Heikkilä

Delta i fotokampanjen eller fototävlingen

Delta i fotokampanjen som hyllar våra vardagslandskap genom att fotografera dina vardagslandskap och dela bilderna på Instagram med taggen #arkimaisema #vardagslandskap.  Anslut dig också till att följa kampanjens Instagram-konto @arkimaisema. Kampanjen kulminerar den 20 oktober 2021 i den internationella landskapsdagen.

Till landskapsdagens ära arrangeras även en landskapsfototävling med temat landskapsdagen 2021. I tävlingen kan man delta med bilder tagna under tiden 14.10–20.10.2021, tävlingstiden löper ut den 24 oktober 2021. Huvudvinsten i tävlingen är ett presentkort till Rajala Pro Shop värt 500 €. Bildskörden från fototävlingen ställs ut på miljöministeriet och på landskapsdagens webbplats.

Bege dig ut på landskapspromenad eller värdesätt landskap

Förutom med en fototävling firas den internationella landskapsdagen bland annat med guidade landskapspromenader arrangerade av Maa- ja kotitalousnaiset. Promenaderna arrangeras på olika håll i Finland under landskapsdagen den 20 oktober och veckan före. Promenaderna är avgiftsfria.

I mobilappen m.Envirate.net kan du värdesätta miljön med hjälp av dina sinnen. Med din mobilapparat kan du ladda upp ett foto, fotograferingsplatsen och din sinnesupplevelse av miljön på kartan. Du kan också se andra deltagares upplevelser och bedömningar av olika platser.
 

Arkimaisemaa Töölössä_556
Tölö. © Annika Uddström

Landskapsdagen ordnas av miljöministeriet och Finlands miljöcentral. I samarbetet deltar även Finlands Hembygdsförbund, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Museiverket och Grönmiljöförbundet. Landskapsdagen är en del av programmet för Europas kulturmiljödagar.

Landskapens årliga festdag

Den internationella landskapsdagen firades för första gången i 2017. Då utmanade miljöministeriet kommuner och medborgarorganisationer att fundera över hur dagen kunde firas under kommande år.

Europarådets mål är att landskapsdagen ska bli en årlig tradition i alla länder som har ratificerat den europeiska landskapskonventionen. Europeiska landskapskonventionen är Europarådets konvention som syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. Det är den första internationella konventionen som endast handlar om landskap.

Den europeiska lansdskapskonventionen undertecknades i Florens i oktober 2000. I Finland har konventionen varit i kraft sedan 1 april 2006. Konventionen har trätt i kraft i 40 länder.

Kari Cavénin teos Paabelin torni
Kari Cavén / Paabelin torni © Tapio Heikkilä
Mer information:

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, fornamn.efternamn@syke.fi

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi

Kalliomaisema
© Bild: Tapio Heikkilä
Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen 13-09-2019
I de tusen sjöarnas land spelar vattnet en central roll i finländarnas vardag. Hur syns vattnet i våra dagliga miljöer? Rinner det en liten bäck bredvid dig på väg till butiken? Tar du kvällspromenader längst en strand om hösten? Går din arbetsresa förbi ett kärr? Rastar du din hund invid ett dike på morgonen? Regnar det?
Läs mer
Publicerad 04-07-2018 kl. 12.11, uppdaterad 07-09-2021 kl. 11.17