Nationallandskapen

Finlands 27 nationallandskap ger en bild av de mest representativa natur- och kulturdragen i vårt land. Ett nationallandskap har högt symbolvärde och den har en allmänt erkänd betydelse för den nationella kulturen, historien eller naturbilden. Nationallandskapen utsågs av miljöministeriets arbetsgrupp för nationallandskap. Valen skedde 1992 i anknytning till 75-årsjubileet av Finlands självständighet.

Man har inte definierat några exakta gränser för nationallandskapen, och därmed har de ingen lagstiftad uppgift i planläggningen. Nationallandskapen har dock stor betydelse t.ex. för turismen. Många av dem är unika sevärdheter och ändringar som berör nationallandskapen bör därför hållas nere.

Nationallandskap

 1. Det maritima Helsingfors
 2. Borgå ådal och Gamla Borgå
 3. Hagalund
 4. Snappertuna – Fagervik
 5. Pojo Bruk
 6. Kulturlandskapet i Aura ådal
 7. Skärgårdshavet
 8. Kulturlandskapet i Sund, Åland
 9. Kjulo träsk
 10. Vånådalen
 11. Kulturlandskapet i Rautavesi
 12. Tammerforsen
 13. Kulturlandskapen i Tavastkyro
 14. Imatraforsen
 15. Olofsborg och Pihlajavesi
 16. Punkaharju
 17. Heinävesi-stråten
 18. Väisälänmäki
 19. Koli
 20. Vaarabyarna i Norra Karelen
 21. Kyro älvdal och odlingsslätterna i Sydösterbotten
 22. Skärgården i Kvarken
 23. Karlö
 24. Natur- och kulturlandskapen längs Oulankajoki
 25. Aavasaksa och Torne älvdal
 26. Pallastunturi
 27. Utsjoki älvdal
Publicerad 16-09-2013 kl. 8.40, uppdaterad 11-07-2014 kl. 12.11