Hotbedömningen av Finlands naturtyper

Aktuellt

Information om Östersjöns naturtyper nu också på engelska:

Merenrantakallio_AnneRaunio
Foto: Anne Raunio

Hotbedömningen av Finlands naturtyper har upprepats i 2018. Enligt den andra hotbedömningen är nästan hälften av våra naturtyper hotade. Andelen hotade naturtyper är störst i fråga om vårdbiotoper och skogar.

Den andra hotbedömningen innehåller cirka 400 naturtyper, och den har tillämpat nya kriterier som den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) tagit fram. Hotet mot naturtyperna har bedömts i åtta expertgrupper: Östersjön, kusten, sötvatten, myrar, skogar, hällmarker, vårdbiotoper och fjäll.

 

Tilläggsuppgifter

Specialforskare Tytti Kontula, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 294, förnamn.efternamn@syke.fi

Enhetschef Anne Raunio, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 547, förnamn.efternamn@syke.fi

Publicerad 18-12-2018 kl. 9.16, uppdaterad 04-12-2020 kl. 11.20