Kustnaturtyper

2_2_4_1_Rakkolevävallit_TR.jpg

Blåstångsvall på stenig strand i Finskaviken. © Terhi Ryttäri.

Kurtturuusua hiekkarannalla_Terhi Ryttäri

Sandstranden grips av förvildade vresrosor. © Terhi Ryttäri.

Rannikkoluonnon hoito_Anne Raunio

Betet på stranden håller strandängar öppna. © Anne Raunio.

Publicerad 26-06-2014 kl. 14.10, uppdaterad 31-12-2014 kl. 15.12