Stora landskapsträd

   
 
 
maisemapuu
Skyddade tallar och ekar mäter minst 60 cm i diameter i brösthöjd. © Anne Raunio

Skyddade landskapsträd är stora enstaka träd som dominerar öppet landskap eller trädgrupper med högst fem träd. Skyddade tallar och ekar mäter minst 60 cm i diameter i brösthöjd och andra skyddade träd minst 40 cm. Dessa träd är mycket gamla och har grov stam.

Vad är inte tillåtet?

Ett träd eller en trädgrupp som skyddats får inte huggas ned. Marken kring dem får inte bearbetas på en yta av minst samma storlek som trädets krona.

Skötselavtal och miljöstöd

Markägaren och den Närings-, trafik- och miljöcentralen kan ingå ett skötselavtal för att trygga skötseln och användningen av skyddade stora träd. Skötselavtal inom miljöstödet för jordbruk är också möjliga.

Publicerad 02-08-2013 kl. 11.33, uppdaterad 07-07-2015 kl. 12.57
Utgivare: